Onderzoek

Ieder jaar ronden ruim vijfhonderd Utrechtse promovendi hun onderzoek met een proefschrift af

Promovendi leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Naast de promotieplaatsen die de Universiteit Utrecht biedt, kunnen kandidaten met een afgeronde master- of doctoraalgraad zelf een voorstel voor een promotieonderzoek indienen. Ieder jaar ronden ruim vijfhonderd Utrechtse promovendi hun onderzoek met een proefschrift af.

Promoveren
Promovenda ontvangt een bul in de Senaatszaal van het Academiegebouw

Promotietraject

Tijdens het vierjarige promotietraject werken promovendi onder begeleiding van een hoogleraar aan een onderzoeksproject dat uitmondt in een proefschrift (of een serie artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften). Daarnaast volgen promovendi onderwijs in Graduate Schools en geven zij vaak zelf onderwijs aan studenten.

Uit een tevredenheidsonderzoek (pdf) onder de Utrechtse promovendi blijkt dat zij positief oordelen over hun promotietraject. Gemiddeld geven zij een 7,4. De universiteit telt veel toponderzoekers die een inspirerende promotor kunnen zijn.

Onderzoek