Ethiek Instituut

Morele reflectie in onderwijs en onderzoek

Binnen de Universiteit Utrecht speelt het Ethiek Instituut een centrale rol in onderzoek en onderwijs op het gebied van ethiek. Het instituut valt onder het departement Filosofie en Religiewetenschap en richt zich op de bestudering van praktische morele vraagstukken in hun wetenschappelijke, sociale en politieke context. Het instituut wil studenten, docenten en onderzoekers leren reflecteren op de morele facetten van hun vakgebied. In ons onderwijs en onderzoek is er zowel aandacht voor theoretisch werk in de ethiek en de praktische filosofie als de toegepaste vraagstukken.

Praktische ethiek © iStockphoto.com/ER09
Bio-ethiek © iStockphoto.com/EdStock

Geschiedenis en heden van het Ethiek Instituut

De rector magnificus van de Universiteit Utrecht stichtte het Ethiek Instituut in 2003. In die tijd kon het instituut al bogen op vijftien jaar ervaring in onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van bio-ethiek en gezondheidsrecht. Gedurende deze jaren richtte het instituut zich in het bijzonder op ethische kwesties op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid en op het reflecteren op morele overwegingen in praktische ethiek. Het instituut heeft cursussen ethiek ontwikkeld en gegeven voor studenten in de bachelor- en masterfase in, onder andere, Geneeskunde, Biologie, Farmacie en Diergeneeskunde. Hierdoor zijn vele samenwerkingsvormen in onderwijs en onderzoek ontstaan tussen de verschillende faculteiten van de universiteit.

Actueel
Dr. Franck Meijboom

De NWO heeft het onderzoeksvoorstel van dr. Frank Meijboom voor het programma 'Maatschappelijk Verantwoord Innoveren' geaccepteerd. Hij gaat zich richten op innovatieve methoden in dieronderzoek.

In 2015 presenteert het Ethiek Instituut de eerste editie van een boekenserie over ethiek voor professionals.

Nieuws

Asylum seekers demonstrate in front of the Brandenburger Gate in Berlin © iStockphoto.com/querbeet
17 augustus 2015
Ingrid Robeyns praat met collega-filosoof Paul van Tongeren over de vraag waarom mensen niet meer doen voor vluchtelingen.
19 juni 2015
De Nederlandse wetenschap is een seksistisch bolwerk, suggereert onderzoek. Robeyns en Roeser over hoe deze trend doorbroken kan worden.
Prof. dr. Frans Brom
19 juni 2015
Brom, bijzonder hoogleraar Ethiek van Technology Assessment, is benoemd tot secretaris/directeur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
RSS

Agenda

8 september 2015 20:00 -
Hebben we meer inzicht in onszelf dan in anderen, of juist minder?
14 september 2015 13:30 -
Onderzoekers van het strategische thema Institutions zullen van gedachten wisselen over het idee van een open samenleving en haar normatieve grondslagen.
Gedrag in sociale context
12 november 2015 10:00 -
Morele besluitvorming wordt gezien als een cruciaal aspect van sociale interactie.
RSS

Ethiek Instituut