Ethiek Instituut

Morele reflectie in onderwijs en onderzoek

Binnen de Universiteit Utrecht speelt het Ethiek Instituut een centrale rol in onderzoek en onderwijs op het gebied van ethiek. Het instituut valt onder het departement Filosofie en Religiewetenschap en richt zich op de bestudering van praktische morele vraagstukken in hun wetenschappelijke, sociale en politieke context. Het instituut wil studenten, docenten en onderzoekers leren reflecteren op de morele facetten van hun vakgebied. In ons onderwijs en onderzoek is er zowel aandacht voor theoretisch werk in de ethiek en de praktische filosofie als de toegepaste vraagstukken.

Praktische ethiek © iStockphoto.com/ER09
Bio-ethiek © iStockphoto.com/EdStock

Geschiedenis en heden van het Ethiek Instituut

De rector magnificus van de Universiteit Utrecht stichtte het Ethiek Instituut in 2003. In die tijd kon het instituut al bogen op vijftien jaar ervaring in onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van bio-ethiek en gezondheidsrecht. Gedurende deze jaren richtte het instituut zich in het bijzonder op ethische kwesties op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid en op het reflecteren op morele overwegingen in praktische ethiek. Het instituut heeft cursussen ethiek ontwikkeld en gegeven voor studenten in de bachelor- en masterfase in, onder andere, Geneeskunde, Biologie, Farmacie en Diergeneeskunde. Hierdoor zijn vele samenwerkingsvormen in onderwijs en onderzoek ontstaan tussen de verschillende faculteiten van de universiteit.

Actueel
Dr. Franck Meijboom

De NWO heeft het onderzoeksvoorstel van dr. Frank Meijboom voor het programma 'Maatschappelijk Verantwoord Innoveren' geaccepteerd. Hij gaat zich richten op innovatieve methoden in dieronderzoek.

In 2015 presenteert het Ethiek Instituut de eerste editie van een boekenserie over ethiek voor professionals.

Nieuws

© iStockphoto.com/AlexRaths
20 februari 2015
In Trouw reageerde dr. Frans Stafleu op een artikel van Jelle Reumers, die stelde dat een dier pijn ervaart, maar er geen last van heeft.
© iStockphoto.com/JanPietruszka
19 februari 2015
Franck Meijboom heeft een project over innovatief dieronderzoek toegekend gekregen in het NWO-programma maatschappelijk verantwoord innoveren.
© iStockphoto.com/logoboom
11 februari 2015
Rutger Claassen schreef voor de Groene Amsterdammer een essay met morele overwegingen bij de aandachtseconomie.
RSS

Agenda

10 maart 2015 20:00 -
Verleg de grenzen van je denken tijdens de Filosofische Cafés. De bijeenkomst op 10 maart gaat over keuzestress, autonomie en wilskracht.
© iStockphoto.com/ER09
20 maart 2015 09:30 -
Bij het symposium 'Universal Moral Values' op 20 maart staan de objectiviteit en universaliteit van morele waarden centraal.
14 april 2015 20:00 -
Verleg de grenzen van je denken tijdens de Filosofische Cafés. De bijeenkomst op 14 april gaat over moraal in de militaire praktijk.
RSS

Ethiek Instituut