Ethiek Instituut

Morele reflectie in onderwijs en onderzoek

Binnen de Universiteit Utrecht speelt het Ethiek Instituut een centrale rol in onderzoek en onderwijs op het gebied van ethiek. Het instituut valt onder het departement Filosofie en Religiewetenschap en richt zich op de bestudering van praktische morele vraagstukken in hun wetenschappelijke, sociale en politieke context. Het instituut wil studenten, docenten en onderzoekers leren reflecteren op de morele facetten van hun vakgebied. In ons onderwijs en onderzoek is er zowel aandacht voor theoretisch werk in de ethiek en de praktische filosofie als de toegepaste vraagstukken.

Praktische ethiek © iStockphoto.com/ER09
Bio-ethiek © iStockphoto.com/EdStock

Geschiedenis en heden van het Ethiek Instituut

De rector magnificus van de Universiteit Utrecht stichtte het Ethiek Instituut in 2003. In die tijd kon het instituut al bogen op vijftien jaar ervaring in onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van bio-ethiek en gezondheidsrecht. Gedurende deze jaren richtte het instituut zich in het bijzonder op ethische kwesties op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid en op het reflecteren op morele overwegingen in praktische ethiek. Het instituut heeft cursussen ethiek ontwikkeld en gegeven voor studenten in de bachelor- en masterfase in, onder andere, Geneeskunde, Biologie, Farmacie en Diergeneeskunde. Hierdoor zijn vele samenwerkingsvormen in onderwijs en onderzoek ontstaan tussen de verschillende faculteiten van de universiteit.

Nieuws

© iStockphoto.com/Johnny Greig
18 oktober 2016
Mariëtte van den Hoven sprak in het radioprogramma De Nieuwe Wereld (3 oktober) over de voor- en nadelen van in de hersenscanner moeten voor een nieuwe baan.
Videoscheidsrechter Bron: still YouTube
7 oktober 2016
Jan Vorstenbosch schreef een opiniestuk in Trouw (29 september) naar aanleiding van de eerste inzet van de videoscheidsrechter in het voetbal.
© iStockphoto.com/SilviaJansen
27 september 2016
In Trouw (24 september) publiceerde Jan Vorstenbosch een opiniestuk over eigen regie in de zorg, gebaseerd op zijn eigen ervaringen.
RSS

Agenda

© iStockphoto.com/AlexanderGouletas
27 oktober 2016 13:30 - 17:00
Het symposium behandelt die voortvloeien uit de roep om meer ruimte voor democratische participatie van lokale belanghebbenden in debatten over ontwikkeling.
© iStockphoto.com/Bartosz Hadyniak
28 oktober 2016 10:30 - 11:45
Morten Byskov betoogt dat je bij het opstellen van een ontwikkelingsagenda drie fundamentele vragen moet stellen.
FAT Architecture
8 november 2016 20:15 - 22:00
Waarom blijven we topsporters bewonderen in tijden van doping, matchfixing en commercialisering?
RSS
Klimaatneutraal met Fair Climate Fund

Klimaatneutraal

Via het FairClimateFund heeft het Ethiek Instituut zijn CO2-uitstoot over 2015 gecompenseerd. Onze footprint van 42 ton CO2 is volledig gecompenseerd met carbon credits uit het Basa Magogo project in Zuid-Afrika. Daarmee kunnen 32 huishoudens in Zuid-Afrika een jaar lang schoner stoken en koken. Dit bespaart elk huishouden niet alleen €40 aan stookkosten per jaar, maar ook 2 uur per dag aan tijd.

Ethiek Instituut