Ethiek Instituut

Morele reflectie in onderwijs en onderzoek

Binnen de Universiteit Utrecht speelt het Ethiek Instituut een centrale rol in onderzoek en onderwijs op het gebied van ethiek. Het instituut valt onder het departement Filosofie en Religiewetenschap en richt zich op de bestudering van praktische morele vraagstukken in hun wetenschappelijke, sociale en politieke context. Het instituut wil studenten, docenten en onderzoekers leren reflecteren op de morele facetten van hun vakgebied. In ons onderwijs en onderzoek is er zowel aandacht voor theoretisch werk in de ethiek en de praktische filosofie als de toegepaste vraagstukken.

Praktische ethiek © iStockphoto.com/ER09
Bio-ethiek © iStockphoto.com/EdStock

Geschiedenis en heden van het Ethiek Instituut

De rector magnificus van de Universiteit Utrecht stichtte het Ethiek Instituut in 2003. In die tijd kon het instituut al bogen op vijftien jaar ervaring in onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van bio-ethiek en gezondheidsrecht. Gedurende deze jaren richtte het instituut zich in het bijzonder op ethische kwesties op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid en op het reflecteren op morele overwegingen in praktische ethiek. Het instituut heeft cursussen ethiek ontwikkeld en gegeven voor studenten in de bachelor- en masterfase in, onder andere, Geneeskunde, Biologie, Farmacie en Diergeneeskunde. Hierdoor zijn vele samenwerkingsvormen in onderwijs en onderzoek ontstaan tussen de verschillende faculteiten van de universiteit.

Actueel
Dr. Franck Meijboom

De NWO heeft het onderzoeksvoorstel van dr. Frank Meijboom voor het programma 'Maatschappelijk Verantwoord Innoveren' geaccepteerd. Hij gaat zich richten op innovatieve methoden in dieronderzoek.

In 2015 presenteert het Ethiek Instituut de eerste editie van een boekenserie over ethiek voor professionals.

Nieuws

Prof. dr. Ingrid Robeyns
10 april 2015
Naar aanleiding van haar oratie op 10 april interviewde BNR Nieuwsradio Ingrid Robeyns over de plek van ethiek in het publieke debat.
© iStockphoto.com/LL28
19 maart 2015
Op ScienceGuide uitten Sem de Maagt en Fleur Jongepier hun twijfels over de Nationale Wetenschapsagenda.
Eerste Kamer. Foto: Wikimedia Commons
18 maart 2015
In een opinieartikel in de Volkskrant stelt Jurriën Hamer dat de recente kritiek op de Eerste Kamer onterecht is.
RSS

Agenda

26 mei 2015 19:00 -
De zesde editie van de filmreeks Science and Fiction, georganiseerd door USBO, staat in het teken van integriteit. Met vanavond: 'Shattered Glass'.
© iStockphoto.com/ER09
27 mei 2015 -
Tijdens dit symposium bespreken filosofen en advocaten hun verschillende definities van mensenrechten en het huidige discours daarover.
© iStockphoto.com/ER09
27 mei 2015 14:00 -
In het kader van het NWO-project 'Human Dignity and Human Rights' nodigde het Ethiek Instituut prof. dr. Lynn Hunt (UCLA) uit voor een lezing.
RSS

Ethiek Instituut