prof. dr. Rick de Graaff
r.degraaff@uu.nl
Gegenereerd op 2016-05-31 18:01:55


Leeropdracht
Didactiek van het Vreemdetalenonderwijs / Tweetalig onderwijs
Benoemingsdatum 01-08-2012
Oratiedatum 03-10-2013
Profiel

Rick de Graaff is hoogleraar Didactiek van de vreemde talen en tweetalig onderwijs. Hij doet onderzoek naar effectief vreemdetalenonderwijs, de didactiek van tweetalig onderwijs en vroeg vreemdetalenonderwijs en de professionele ontwikkeling van talendocenten. De leerstoel werkt samen met EP Nuffic en het Landelijk Netwerk voor Tweetalig Onderwijs. 

Rick de Graaff geeft didactiek en curriculumontwikkeling moderne vreemde talen in de Educatieve Master van de interfacultaire Graduate School of Teaching, vanuit het Departement Talen, Literatuur en Communicatie (Geesteswetenschappen).

Strategische thema's / focusgebieden
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2016-05-31 18:01:55
Sleutelpublicaties

de Graaff, H.C.J. (2014). TalenTalent. (54 p.). Amsterdam/Den Haag: Hogeschool Inholland, lectorale rede.

de Graaff, R. (03-10-2013). Taal om te leren: Didactiek en opbrengsten van tweetalig onderwijs. (48 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.

de Graaff, R. & Housen, A. (2009). Investigating the effects and effectiveness of L2 instruction. In M. Long & C. Doughty (Eds.), The handbook of language teaching. (pp. 726-755) (30 p.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.

de Graaff, R., Koopman, G.J., Anikina, Y. & Westhoff, G. (2007). An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language integrated learning (CLIL). International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10 (5), (pp. 603-624) (22 p.).

Alle publicaties
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
de Graaff, Rick (2015). Integrating content and language in education: best of both worlds?. In Tarja Nikula, Emma Dafouz, Pat Moore & Ute Smit (Eds.), Conceptualising integration in CLIL and multilingual education Multilingual Matters.
de Graaff, Rick (2015). Talen is een werkwoord - Nawoord. Vreemdetalenonderwijs geven - Werkvormen voor Duits, Engels en Frans (pp. 243) (249 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
de Graaff, Rick & van Wilgenburg, Onno (2015). The Netherlands: Quality control as a driving force in bilingual education. In Peeter Mehisto & Fred Genesee (Eds.), Building bilingual education systems: Forces, mechanisms and counterweights (pp. 167-179) (14 p.). Cambridge: Cambridge Universtiy Press.
  2015 - Artikelen
el Majidi, Abid, de Graaff, Rick & Janssen, Daniel (2015). Debatteren in het Engels. Leerzame ingrediënten in de ogen van leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 16 (1), (pp. 24-33).
el Majidi, Abid, de Graaff, Rick & Janssen, Daniel (2015). Invest in what energizes students to learn: Investigating students’ attitude towards debate in the foreign language classroom. Journal of Language Teaching and Research, 6 (5), (pp. 924-932).
Elzenga, A. & de Graaff, H.C.J. (2015). Motivatie voor Engels en Frans in het tweetalig onderwijs. Zijn leerlingen in het tweetalig onderwijs gemotiveerdere taalleerders?. Levende Talen Tijdschrift, 16 (4), (pp. 16-26) (11 p.).
de Graaff, Rick (2015). Tweetalig onderwijs en de taal van het vak. De Cascade, Tijdschrift voor onderwijs, onderzoek & ontwikkeling, 12 (30), (pp. 26-29).
de Graaff, H.C.J. (2015). Vroeg of laat Engels in het basisonderwijs: wat levert het op?. Levende Talen Tijdschrift, 16 (2), (pp. 3-15) (13 p.).
  2014 - Boeken
de Graaff, H.C.J. (2014). TalenTalent. (54 p.). Amsterdam/Den Haag: Hogeschool Inholland, lectorale rede.
  2014 - Boekredactie
Corda, A., Philipsen, K. & de Graaff, H.C.J. (2014). Handboek vroeg vreemdetalenonderwijs - Engels op de basisschool. (328 p.). Bussum: Coutinho.
Evers-Vermeul, J., de Graaff, H.C.J., Schaap, H. & van Silfhout, G. (2014). Verzamelde werken van "Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken: een ontmoeting tussen wetenschap en praktijk". Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Canto, S., de Graaff, H.C.J. & Jauregi Ondarra, M.K. (2014). Collaborative tasks for negotiation of intercultural meaning in virtual worlds and video-web communication. In M. González Lloret & L. Ortega (Eds.), Technology-mediated TBLT: Researching technology and tasks (pp. 183-211) (29 p.). Amsterdam: Benjamins.
Geurts, B, de Graaff, H.C.J. & Hemker, B. (2014). Engels in het basisonderwijs: opbrengsten Eibo en vvto. In A. Corda, K. Philipsen & R. de Graaff (Eds.), Handboek vroeg vreemdetalenonderwijs: Engels op de basisschool (pp. 121-136) (16 p.). Bussum: Coutinho.
de Graaff, Rick, Trimbos, Bas, Geursen, Janneke, Hagemeijer, Thea, Mulder, Jan, ter Haar, Ans, van der Ven, Toon, Reichard, Evelyn & Vrijs, Wilma (2014). Toetswijzer Engels. In College voor Toetsen en Examens (Eds.), Publieksversie toetswijzer diagnostische tussentijdse toets voor Nederlands, Engels en wiskunde (pp. 68-130) (43 p.). Utrecht: College voor Toetsen en Examens.
  2014 - Artikelen
Mearns, Tessa, Coyle, Do & de Graaff, Rick (05-06-2014). Aspirations and assumptions: a researcher's account of pupil involvement in school-based research. International Journal of Research and Method in Education, 37 (4), (pp. 442-457) (16 p.).
de Graaff, Rick (2014). Content and language integrated learning and immersion classrooms. International journal of applied linguistics, 24 (3), (pp. 429-432) (4 p.).
Koopman, G.J., Skeet, J.A. & de Graaff, H.C.J. (2014). Exploring content teachers’ knowledge of language pedagogy: a report on a small-scale research project in a Dutch CLIL context. Language Learning Journal (online), 42 (2), (pp. 123-136) (14 p.).
Moonen, M.L.I., de Graaff, H.C.J., Westhoff, G.J. & Brekelmans, J.M.G. (2014). The multi-feature hypothesis: Connectionist guidelines for L2 task design. Language Teaching Research, 18 (4), (pp. 474-496) (23 p.).
  2014 - Rapporten
van den Broek, E., de Graaff, H.C.J., Unsworth, S. & van der Zee, V. (2014). Voorstudie pilot Tweetalig primair onderwijs. (121 p.). Groningen: GION, Rijksuniversiteit Groningen.
  2013 - Artikelen
Denman, J., Tanner, R.L. & de Graaff, R. (2013). CLIL in junior vocational secondary education: Challenges and opportunities for teaching and learning. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16 (3), (pp. 285-300) (16 p.).
Moonen, M.L.I., de Graaff, R., Stoutjesdijk, E. & Corda, A. (2013). Implementing the CEFR in secondary education:impact on FL teachers' educational and assessment practice. International journal of applied linguistics, 23 (2), (pp. 226-246) (21 p.).
de Graaff, R. (2013). Taal om te leren: Iedere docent een CLIL-docent. Levende Talen Magazine, 100 (7), (pp. 7-11).
Dobber, M., Vandyck, I., Akkerman, S., de Graaff, R., Beishuizen, J.J., Pilot, A., Verloop, N. & Vermunt, J. D. (2013). The development of community competence in the teacher education curriculum. European Journal of Teacher Education, 36 (3), (pp. 346-363) (18 p.).
  2013 - Inaugurele rede
de Graaff, R. (03-10-2013). Taal om te leren: Didactiek en opbrengsten van tweetalig onderwijs. (48 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2013 - Paper
Jauregi Ondarra, M.K., Canto, S., de Graaff, H.C.J. & Rentrop, J. (2013). Teacher training: Telecollaboration for intercultural language acquisition. Paper gepresenteerd op de Studiemiddag TILA, 13 juni.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
de Graaff, R. (2012). Hoe leer je een nieuwe taal op school? Over vreemdetalenonderwijs. In M. Jansen & M. Boogaard (Eds.), Alles wat je altijd al had willen weten over taal; de Taalcanon (pp. 32-35) (4 p.). Amsterdam: Meulenhof.
de Graaff, R., Koopman, G.J. & Tanner, R.L. (2012). Integrated opportunities for subject and language learning; implementing a rubric for cross-curricular learning activities. In D. Marsh & O. Meyer (Eds.), Quality interfaces; Examining evidence and exploring solutions in CLIL (pp. 157-174) (286 p.). Eichstätt, Gernamy: Eichstaett Academic Press.
  2012 - Artikelen
Vandyck, I., de Graaff, R., Pilot, A. & Beishuizen, J.J. (2012). Community building of (student) teachers and a teacher educator in a school-university partnership. Learning Environments Research, 15 (3), (pp. 299-318) (19 p.).
de Graaff, R. & Smit, U. (2012). Content and Language Integrated Learning (CLIL) and Immersion classrooms: applied linguistic perspectives. International journal of applied linguistics, 22 (3), (pp. 429-429) (1 p.).
Admiraal, W., Akkerman, S.F. & de Graaff, R. (2012). How to foster collaborative learning in communities of teachers and student teachers: Introduction to a special issue. Learning Environments Research, 15 (3), (pp. 273-378) (6 p.).
Jauregi, K., de Graaff, R. & van den Bergh, H. (2012). Learning by doing: Promoting language teacher competencies for networked teaching and learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 34, (pp. 116-121) (6 p.).
Jauregi Ondarra, M.K., de Graaff, R., van den Bergh, H. & Kríž, M. (2012). Native & non-native speaker interaction through video-web communication, a clue for enhancing motivation. CALL (Computer Assisted Language Learning Journal) (print), 25 (1), (pp. 1-19) (19 p.).
Jauregi Ondarra, M.K. & de Graaff, R. (2012). Online interactie in de doeltaal - Dat smaakt naar meer!. Levende Talen Magazine, 99 (4), (pp. 22-26) (5 p.).
  2011 - Boeken
Thijs, A., Trimbos, B., Tuin, D., Bodde, M. & de Graaff, R. (2011). Engels in het basisonderwijs; vakdossier. (49 p.). Enschede, the Netherlands: SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).
Tanner, R.L. & de Graaff, R. (2011). Proud to be tvmbo: Teachers' and students' opinions about good practice in bilingual junior secondary vocational education (tweetalig vmbo). (144 p.). Utrecht: Centre for Teaching and Learning Utrecht University.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
de Graaff, R. & Jauregi Ondarra, M.K. (2011). De innovatieve taaldocent van de toekomst is een netwerkende taaldocent. In J. Daniëls, A. Hoeflaak & E. Kwakernaak (Eds.), 100 jaar Levende Talen (1911-2011): verleden en toekomst van het taalonderwijs (pp. 96-97) (129 p.). Amsterdam: Vereniging voor Leraren in Levende Talen.
  2011 - Artikelen
Jauregi Ondarra, M.K., Canto, S., de Graaff, R., Koenraad, T. & Moonen, M.L.I. (2011). Verbal interaction in Second Life: Towards a pedagogic framework for task design. CALL (Computer Assisted Language Learning Journal) (print), 24 (1), (pp. 77-101) (24 p.).
  2011 - Artikelen in bundels / proceedings
Jauregi Ondarra, M.K., de Graaff, R. & Canto, S. (31-08-2011). Integrating cross-cultural interaction through video-communication and virtual worlds in foreign language teaching programs. burden or added value?. In A. Gimeno (Eds.), The CALL Triangle: Student, Teacher and Institution (pp. 1-5) (5 p.). EUROCALL.
  2011 - Paper
Rentrop, J., Haenen, J.P.P. & de Graaff, R. (2011). Communicative teaching of French in upper secondary education and the improvement of pupils' interactive speaking proficiency through peer feedback. Paper presented at the 15th biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching, July 5-8.
de Graaff, R., Moonen, M.L.I. & Corda, A. (2011). Implementing the CEFR in Dutch secondary education: impact on language teachers' educational and assessment practice. Paper presented at the ALTE 4th International Conference, July 7.
  2010 - Artikelen
Moonen, M.L.I., Stoutjesdijjk, E., Corda, A. & de Graaff, R. (2010). Het ERK in het voortgezet onderwijs: Ervaringen van docenten moderne vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 11 (4), (pp. 34-44) (10 p.).
  2010 - Artikelen in bundels / proceedings
Jauregi Ondarra, M.K., van den Bergh, H., de Graaff, R. & Canto, S. (2010). Native non-native speaker interactions through video-web communication and Second Life, a clue for enhancing motivation?. In A. Aerts, J. Colpaert & M. Oberhofer (Eds.), Motivation and beyond (pp. 25-28) (4 p.). Antwerp: Linguapolis, CALL: Motivation and beyond.
Jauregi Ondarra, M.K., Canto, S., de Graaff, R. & Koenraad, T. (2010). Social interaction through video-webcommunication and virtual worlds: An added value for education. Short paper in CD Proceedings Online Educa Berlin. (pp. 1-6) (6 p.). Berlin: ICWE, Online educa Berlin.
Jauregi Ondarra, M.K., de Graaff, R., Canto, S. & Koenraad, T. (2010). Towards a pedagogical framework for task design in video-web communication and virtual worlds. In A. Gimeno Sanz (Eds.), New Trends in CALL: Working Together London: McMillan, ELT.
  2010 - Paper
Vandyck, I., de Graaff, R., Beishuizen, J.J. & Pilot, A. (2010). Community development of (student) teachers in school-institute partnerships. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (April 30 - May 4).
Vandyck, I., de Graaff, R., Pilot, A. & Beishuizen, J.J. (2010). Design principles to stimulate collaborative learning in communities of teachers in school-institute partnerships. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (April 30 - May 4).
de Graaff, R., Corda, A. & Moonen, M.L.I. (2010). Flankerend onderzoek bij Samen aan het wERK, stand van zaken april 2010. Paper gepresenteerd op Werkconferentie Lerarenopleiders (6 april).
Corda, A., de Graaff, R. & Moonen, M.L.I. (2010). Het ERK op school en in de les. Paper gepresenteerd op de Landelijke Studiedag Levende Talen (5 november).
de Graaff, R., Corda, A. & Moonen, M.L.I. (2010). Het ERK, stand van zaken op school. Paper gepresenteerd op de Werkconferentie Lerarenopleiders (19 november).
de Graaff, R. & Koopman, G.J. (2010). Integrating content and language: Collaboration between content and language teachers. Paper presented at the International Conference of Content and Language Integrated Learning (October 2).
de Graaff, R., Koopman, G.J. & Tanner, R. (2010). Integrating subject and language aims in CLIL: design and implementation of a rubric for cross-curricular integration. Paper presented at Who needs languages? Micro and macro perspectives into language education policies (June 10).
Jauregi, K., de Graaff, R. & van den Bergh, H. (2010). Learning by doing: Promoting language teacher competencies for networked teaching and learning. Paper presented at the annual conference of the European Association for Computer Assisted Language Learning (September 8-11).
de Graaff, R., Jauregi, K., Koenraad, T. & van den Bergh, H. (2010). Student teacher action research on networked intercultural communicative competence. Paper presented at the European Association for Computer-Assisted Language Learning Teacher Education SIG Workshop (May 26 - 28).
de Graaff, R. & Tanner, R. (2010). Subject learning and teaching in a second language: Promoting content and language integrated learning in the bilingual classroom. Paper presented at the joint conference of EARLI SIG10 & SIG21 - Moving through cultures of learning (September 2-3).
  2009 - Boeken
de Graaff, R. & Tuin, D. (2009). De toekomst van het talenonderwijs: Nodig? Anders? Beter?. Utrecht/Enschede: IVLOS-UU/NaB-MVT.
de Graaff, M., de Graaff, R., Koopman, G.J., Lykles, A. & Tanner, R. (2009). Integratie van taal- en vakonderwijs in tweetalig onderwijs. KLO-rapport. Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
de Graaff, R. & Housen, A. (2009). Investigating the effects and effectiveness of L2 instruction. In M. Long & C. Doughty (Eds.), The handbook of language teaching. (pp. 726-755) (30 p.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
de Graaff, R. (2009). Professionele talendocenten in een meertalige Europese samenleving. In R. de Graaff & D. Tuin (Eds.), De toekomst van het talenonderwijs: Nodig? Anders? Beter? (pp. 291-304) (14 p.). Utrecht/Enschede: IVLOS-UU/NaB-MVT.
  2008 - Artikelen in bundels / proceedings
de Graaff, R. & Pallotti, G. (2008). Complexity, accuracy and fluency in discussion. In S. Van Daele, A. Housen, F. Kuiken, M. Pierrard & I. Vedder (Eds.), Complexity, accuracy and fluency in discussion in second language use, learning and teaching (pp. 317-323) (7 p.). Brussel, België: Koninklijke Vlaamse Academie van België, Complexity, accuracy and fluency in discussion in second language use, learning and teaching.
  2007 - Artikelen
de Graaff, R., Koopman, G.J., Anikina, Y. & Westhoff, G. (2007). An observation tool for effective L2 pedagogy in content and language integrated learning (CLIL). International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10 (5), (pp. 603-624) (22 p.).
de Graaff, R., Koopman, G.J. & Westhoff, G. (2007). Identifying effective L2 pedagogy in content and language integrated learning (CLIL). Vienna English Working Papers, 16 (3), (pp. 12-19) (8 p.).
  2007 - Rapporten
van der Lecq, R., de Graaff, R., Nab, J. & Grunefeld, H. (2007). Multi- en interdisciplinair onderwijs binnen de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences. (100 p.). onbekend: UU IVLOS.
  2006 - Artikelen
Moonen, M.L.I., de Graaff, R. & Westhoff, G.J. (2006). Focused tasks, mental actions and second language learning. Cognitive and connectionist accounts of task effectiveness. ITL - International Journal of Applied Linguistics, 152, (pp. 35-53) (19 p.).
van der Lecq, R., Scager, K., de Graaff, R., Nab, J., Lie, O.S.H. & Schreel, L. (2006). Interdisciplinair leren denken. Onderzoek van Onderwijs, 35 (4), (pp. 60-66) (7 p.).
  2006 - Rapporten
de Graaff, R. & Koopman, G.J. (2006). Didactische richtlijnen bij tweetalig onderwijs; onderzoek naar didactische gedragingen van docenten bij tweetalig onderwijs. (56 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, IVLOS, Onderwijskunde / ICO-ISOR.
de Graaff, R. & Gierman, I. (2006). Evaluatie docententaalportfolio in de praktijk. (42 p.). Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
  2005 - Boekredactie
de Graaff, R., Nekkers, J., van den Berg, I. & Zuylen, J. (2005). (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar; leerpraktijken in 2020. (56 p.). Tilburg: Mesoconsult.
de Graaff, R., Nekkers, J. & van den Berg, I. (2005). (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar; leerpraktijken voor het hoger onderwijs in 2020. (52 p.). Utrecht: Stichting SURF.
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
de Graaff, R., Nekkers, J., van den Berg, I., ten Berge, H., den Boer, D.J., van de Groep, J., ter Horst, S., Koopman, G.J., Limpens, M. & Wientjes, H. (2005). (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar, leerpraktijken in 2020. In R. de Graaff, J. Nekkers & I. van den Berg (Eds.), (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar; leerpraktijken voor het hoger onderwijs in 2020 (pp. 12-23) (12 p.). Utrecht: Stichting SURF, 099-05.
Nekkers, J. & de Graaff, R. (2005). Inspiratie voor de toekomst. (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar; leerpraktijken voor het hoger onderwijs in 2020 (pp. 24-27) (4 p.). Utrecht: Stichting SURF, 100-05 ORD 2005.
de Graaff, R. & Nekkers, J. (2005). Scenariostudies voor de toekomst van onderwijs en leren. (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar; leerpraktijken voor het hoger onderwijs in 2020 (pp. 8-10) (3 p.). Utrecht: Stichting SURF, 098-05 Complexity, Science and Society Conference.
  2005 - Artikelen
de Graaff, R., Frencken, H. & Nekkers, J. (2005). Leren van, voor en in de toekomst; Leerpraktijken in 2020. THeMA : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 2005 (3), (pp. 32-37) (6 p.).
  2005 - Rapporten
de Graaff, R. & van Tilborgh, P. (2005). Eindrapportage alumni-enquête opleiding Scheikunde UU. (80 p.). Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
  2005 - Paper
Moonen, M., de Graaff, R., Westhoff, G.J. & Admiraal, W. (2005). Task effects on the acquisition of L2 vocabulary. International Conference on Task-Based Language Teaching.
  2004 - Boekredactie
de Graaff, R. & Nekkers, J. (2004). (On)voorstelbaar (on)voorspelbaar: Leerpraktijken in 2020. Scenariostudie lustrumsymposium IVLOS, 1 oktober 2004. Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
de Graaff, R., de Laat, M. & Scheltinga, H. (2004). CSCL-ware in practice: Goals, tasks, constraints. In J.W. Strijbos, P.A. Kirschner & R.L. Martens (Eds.), What we know about CSCL ... and implementing it in Higher Education (pp. 201-220) (20 p.). Boston, MA: Kluwer Academis Publishers.
Admiraal, W., de Graaff, R. & Rubens, W. (2004). Omgevingen voor computerondersteund samenwerkend leren: Samen, samen leren en samenwerken. In P. Kirschner (Eds.), ICT in het onderwijs: the next generation. Onderwijskundig Lexicon. Editie III (pp. 91-112) (22 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
  2004 - Artikelen
van Vliet, R.G., Roeling, M.M., de Graaff, R. & Pilot, A. (2004). Virtual project rooms for education in engineering. European Journal of Engineering Education, 29 (1), (pp. 73-85) (13 p.).
  2004 - Artikelen in bundels / proceedings
de Graaff, R., Jauregi, K. & van den Berk, I. (2004). Assessing collaborative academic writing in a foreign laguage. In P. Hartley & S. Drew (Eds.), Valuing and Evaluating Writing in Higher Education. Conference proceedings Writing Development in Higher Education 2004 Sheffield, United Kingdom: Sheffield Hallam University; Learning and Teaching Institute, verschijnt in conference proceedings.
  2004 - Rapporten
de Graaff, R. & van Tilborgh, P. (2004). Rapportage almuni-enquête opleiding Scheikunde (UU). (17 p.). Utrecht: IVLOS, Universiteit Utrecht.
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Jauregi, K., Nieuwenhuijsen, D. & de Graaff, R. (2003). "A virtual writing environment for peer feedback in Spanish as a second language". In J. Piqué-Angordans, M.J. Esteve & M.L. Gea-Valor Valor (Eds.), Internet in language for specific purposes and foreign language teaching. Publicacions de la Universitat Jaume (pp. 445-456) (12 p.). Castelló de la Plana, Spain: Universitat Jaume.
de Graaff, R., de Laat, M. & Scheltinga, H. (2003). CSCL-ware in practice. Goals, tasks, and constraints. In J.W. Strijbos, P.A. Kirschner & R.L. Martens (Eds.), What we know about CSCL … and implementing it in Higher Education (pp. 201-220) (20 p.). Boston, MA: Kluwer Academis Publishers.
  2003 - Artikelen
de Graaff, R., Pilot, A., Prins, G. & van Vliet, R. (2003). Virtuele ondersteuning bij onderzoeks- en ontwerpgericht projectonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 21 (1), (pp. 17-29) (13 p.).
  2003 - Rapporten
de Graaff, R., ter Horst, S. & van Tartwijk, J. (2003). Evaluatie van de ontwikkeling van een taalportfolio voor docenten. Eindrapportage, februari 2002-maart 2003. onbekend: UU IVLOS.
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Draaijer, S., van der Hulst, J. & de Graaff, H.C.J. (2002). Het afnemen van toetsen met de computer. In H. van Berkel & A. Bax (Eds.), Toetsen in het hoger onderwijs (pp. 63-83) (21 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  2002 - Rapporten
de Graaff, H.C.J. & Scheltinga, J.T.M. (2002). Evaluatie pilots VPRO2, voorjaar 2002: Scheikunde (UU) en TBK, TEMA, TDO (TUE)¿. Bijlage 1 bij Virtuele Projectruimten voor leren Ontwerpen en Onderzoeken; Voortgangsrapport april ¿ juni 2002 bij SURF Educatie-project VPRO. Eindhoven/Utrecht: TUE/UU.
de Graaff, H.C.J. & van Tartwijk, J.W.F. (2002). Evaluatie van de ontwikkeling van een taalportfolio voor docenten: voortgangsrapportage. (5 p.). onbekend: UU IVLOS.
de Graaff, H.C.J. (2002). Stand van zaken en evaluatie EMP-project "De Werkplaats", periode jan-jul 2002. onbekend: UU IVLOS, Behorend bij het EMP-project "Coöperatief leren en werken in de Werkplaats" aan de Faculteit de Letteren (UU).
de Graaff, H.C.J. & Schoonenboom, J. (2002). Supporting students personal development planning. Utrecht: Stichting SURF.
^ naar boven
Gegenereerd op 2016-05-31 18:01:55
Op dit moment verzorgt prof. dr. Rick de Graaff de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
TLMV14008 Tlc-Taal en literatuur in educatie V M 5,0
Gegenereerd op 2016-05-31 18:01:55
Nevenfuncties
  • lector Taaldidactiek bij Hogeschool Inholland in Amsterdam
  • voorzitter van het Platform voor vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), t.b.v. Europees Platform
  • lid vistatiecommissie Landelijk Netwerk Tweetalig Onderwijs, t.b.v. Europees Platform
  • voorzitter Toetswijzercommissie Diagnostische Tussentijdse Toetsing Engels, t.b.v. College voor Examens
  • lid redactie Levende Talen Tijdschrift
Gegenereerd op 2016-05-31 18:01:56
Volledige naam
prof. dr. H.C.J. de Graaff Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 1.60
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 3083
Mobiel 061 832 8875
Postadres
Trans 10
3512 JK    UTRECHT
Gegenereerd op 2016-05-31 18:01:56
Laatst bijgewerkt op 22-01-2016