Masters

Continu proces van aanpassing van de ruimtelijke inrichting

Met het masterprogramma Planologie word je opgeleid om een bijdrage te leveren aan het continue proces van aanpassing van de ruimtelijke inrichting aan een veranderende samenleving. In dit planningsproces gaat het vaak om beperkt beschikbare ruimte, waarbij allerlei ruimtelijke claims met elkaar moeten worden verbonden. Hierbij is er sprake van partijen met strijdige belangen waaraan zoveel mogelijk recht moet worden gedaan.

Analyseren en oplossingen aandragen

Bij Planologie verdiep je je in de meest complexe en gevoelige onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan grootstedelijke onderwerpen als klimaatadaptatie, erfgoedplanning, vastgoedontwikkeling of woningbouw. Het analyseren van en oplossingen aandragen voor dergelijke complexe vraagstukken vergt de nodige expertise. Je maakt je daarom de volgende vaardigheden eigen:

 • het formuleren van programma's van eisen;
 • de evaluatie en het prioriteren van alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden;
 • bestuur en management;
 • de regie van politieke besluitvorming, op diverse overheidsniveaus;
 • het opzetten van onderzoek en academisch schrijven.

Perspectief

In het Utrechtse masterprogramma Planologie werk je vanuit een internationaal perspectief. Met een internationale bril kijk je naar het Nederlandse systeem van de ruimtelijke ordening. Het masterprogramma heeft een economisch getint programma, dat zich kenmerkt door een ‘mengkraanmodel’. Dat betekent dat academische en praktische kennis gecombineerd wordt. Het programma is sterk gericht op het verwerven van theoretische en methodologisch inzicht voor het doen van toepassingsgericht planologisch onderzoek. 

Ben je geïnteresseerd in het oplossen van complexe en grootstedelijke problematiek? Vind je het leuk om breed bezig te zijn, zowel in theoretische als in praktische zin? Zou je dit willen combineren in je toekomstige werk? Dan is het masterprogramma Planologie iets voor jou.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Planologie
 • Programma: Planologie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66622
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Duur:
1 jaar
ECTS:
60
Startmoment(en):
September
Collegegeld:
 • Wettelijk tarief - voltijd: € 1.906 (2014-2015) € 1.951 (2015-2016)
 • Wettelijk tarief - deeltijd: € 1.693 (2014-2015) € 1.736 (2015-2016)
 • Instellingstarief: € 15.150 (2014-2015) € 15.330 (2015-2016)
Faculteit:
Geowetenschappen
Graduate School:
Geosciences