Masters

Invoering sociaal leenstelstel
De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft op 22 september 2014 een wetsvoorstel ingediend voor  invoering van een sociaal leenstelsel.

Dit gaat vanaf 1 september 2015 gelden voor alle studenten.

Kern van het voorstel:

 • Basisbeurs: verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt er een leenmogelijkheid
 • Aanvullende beurs: blijft
 • Lening: blijft
 • OV-kaart: blijft
 • Collegegeldkrediet: blijft

Wat betekent dit voor de masterstudenten die op 1-9-2015 met een masteropleiding willen beginnen?

Er is een verschil tussen studenten die

 • vóór 1-9-2015 al met een master zijn begonnen en voor deze master al een of meer maanden basisbeurs hebben gekregen.
 • per 1-9-2015 met een master beginnen en voor de eerste keer basisbeurs voor een masteropleiding krijgen.

Heb jij vóór 1-9-2015 al ingeschreven gestaan voor een masteropleiding en heb je voor die masteropleiding (bij de UU of een andere universiteit) een basisbeurs ontvangen:

 • JA
  Masterstudenten die vóór 1-9-2015 al basisbeurs hebben ontvangen voor een master aan de UU of elders, hebben vanaf 1-9-2015 voor dezelfde of een andere master recht op:
  48 maanden basisbeurs voor een eenjarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
  60 maanden basisbeurs voor een tweejarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
  - 72 maanden basisbeurs voor een driejarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.

  84 maanden basisbeurs voor een vierjarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
  - Masterstudenten die een extra jaar prestatiebeurs hebben of nog gaan ontvangen vanwege:

         * een handicap of chronische ziekte
         * het volgen van een eenjarige lerarenopleiding na afronding van een masteropleiding houden vanaf 1-9-2015 recht op dat extra jaar.

  Al deze studenten behouden het recht op een basisbeurs ook al onderbreken ze om wat voor reden dan ook voor, op of na 1 september 2015 hun master en studiefinanciering. Zie ook voorbeeld 1.

 • NEE
  Er is per 1-9-2015 geen recht meer op een basisbeurs.

  Dit zal voor elke student gelden die de bachelor moet afronden en per 1-9-2015 voor de eerste keer basisbeurs zou krijgen voor een master.

  Let op:

  - Alle genoten maanden basisbeurs vóór 1-9-2015 worden een gift als men binnen de diplomatermijn van 10 jaar een masterdiploma haalt (zie voorbeeld 2)
  - Als de student voor een bacheloropleiding < 36 maanden basisbeurs hebt genoten mag hij het restant meenemen naar de masteropleiding (zie voorbeeld 3)

Test
Op de site van DUO kun je aan de hand van enkele vragen uitvinden wat het nieuwe sociaal leenstelsel voor jou betekent.

(Extra) Studiefinanciering voor studenten van een lerarenopleiding

In de toekomst is er 12 maanden extra aanvullende beurs en OV-kaart mogelijk als je na afronding van een master met de 1-jarige master Leraar VHO (+ schoolvak) start.

Andere financieringsbronnen voor een lerarenopleiding

Als studiefinanciering niet meer mogelijk is kunnen studenten, zij-instromers of contractanten die een lerarenopleiding kunnen een tegemoetkoming krijgen. Houd rekening met de deadlines.

Meer informatie vind je op de site van DUO
Voor meer informatie over educatieve master met een zij-instroomsubsidie bij de Universiteit Utrecht: s.renjaan@uu.nl.

Van HBO naar een WO-master
Als je na je HBO-opleiding een WO-master wilt volgen heb je soms nog recht op onderdelen van de studiefinanciering zoals een rentedragende lening en OV-kaart.

Als je met een (pre-)master start kijkt DUO eerst naar je formele studiefinancieringsrechten voor een wetenschappelijke opleiding. In dit document vind je deze informatie.
Vervolgens onderzoekt DUO hoeveel maanden je al (basis)beurs en OV-kaart in het HBO hebt gehad. 
Daarna rekent DUO uit hoeveel maanden je nog over hebt voor een premaster en een master.

Er zijn grofweg 5 instroomroutes. Per instroomroutes staat beschreven waar je op kunt rekenen.

 1. Direct starten in de master als voltijdstudent
 2. Eerst premastertraject als voltijdstudent en vervolgens een master als voltijdstudent
 3. Eerst premastertraject als contractant en vervolgens een master als voltijdstudent

Voor hbo-studenten die een premaster van Sociale Wetenschappen willen volgen:

 1. Eerst een selectietraject als contractant, vervolgens een premastertraject als voltijdstudent en daarna de masteropleiding als voltijdstudent
 2. Eerst een selectietraject als contractant, vervolgens een premastertraject als contractant en daarna de masteropleiding als voltijdstudent

Voorbeelden

Voorbeeld 1: overgangsregeling huidige masterstudenten

Student Frank heeft in 3 jaar het bachelorexamen behaald en heeft 36 maanden basisbeurs ontvangen. Hij is in studiejaar 2014-2015 gestart met een masteropleiding met basisbeurs:

 • Voor een 1-jarige master krijgt deze student in 2015-2016 geen basisbeurs meer omdat hij het maximaal aantal maanden basisbeurs voor een bachelor en 1-jarige master heeft opgemaakt.
 • Voor een 2-, 3- of 4-jarige masterpopleiding is er ook vanaf studiejaar 2015-2016 ook nog basisbeurs mogelijk.

Voorbeeld 2: omzetting maanden basisbeurs ontvangen vóór 1-9-15

Student Arjen start in 2010-2011 met de bacheloropleiding Natuurkunde.

Hij ontvangt vanaf 1 oktober 2010 onafgebroken een basisbeurs en aanvullende beurs. Omdat hij Natuurkunde studeert krijgt hij achter elkaar 36 maanden basisbeurs en aanvullende beurs voor zijn bachelor en 24 maanden basisbeurs voor een researchmaster uitbetaald.

Hij haalt eind augustus 2015 het bachelordiploma.

Vanaf september 2015 start hij met een 2-jarige masteropleiding.

 • Er is vanaf 1 september 2015 géén recht meer op een basisbeurs voor de masteropleiding
 • Er is vanaf 1 september 2015 wel nog recht op 1 maand aanvullende beurs.

Hij heeft tot 1 september 2015 volgens de systematiek van DUO al (1 x 11 + 4x12=) 59 maanden basisbeurs ontvangen. Bij het behalen van een masterdiploma binnen 10 jaar krijgt deze student de 59 maanden basisbeurs als definitieve gift.

Voorbeeld 3: restant opmaken in masterfase

Student Nina start in 2012-2013 met de bacheloropleiding.

Zij zet in de zomermaanden haar basisbeurs (en Studenten OV-chipkaart) stop.

Zij heeft aan basisbeurs ontvangen:

 • Vanaf 1 oktober 2012 t/m juni 2013 = 9 maanden
 • Vanaf 1 september 2013 t/m juni 2014 = 10 maanden
 • Vanaf 1 september 2014 t/m juni 2015 = 10 maanden +
 • Totaal ontvangen voor de bacheloropleiding = 29 maanden

Vanaf september 2015 start zij met een 2-jarige onderzoeksmaster.

Zij heeft formeel geen recht op een basisbeurs voor deze 2- masteropleiding.

Zij heeft echter niet alle 36 maanden voor de bacheloropleiding gebruikt.
Het restant (36-29=) 7 maanden mag zij nog inzetten in de masteropleiding.