Masters

Invoering sociaal leenstelstel
Op 11 november 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om een sociaal leenstelsel in te voeren.


Als de Eerste Kamer eind januari 2015 ook met dit voorstel instemt, gaat het sociaal leenstelsel vanaf 1 september 2015 gelden voor alle studenten.

Kern van het voorstel:

 • Basisbeurs: verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt er een leenmogelijkheid
 • Aanvullende beurs: blijft
 • Lening: blijft
 • OV-kaart: blijft
 • Collegegeldkrediet: blijft

Wat betekent dit voor de masterstudenten die op 1-9-2015 met een masteropleiding willen beginnen?

Er is een verschil tussen studenten die

 • vóór 1-9-2015 al met een master zijn begonnen en voor deze master al een of meer maanden basisbeurs hebben gekregen.
 • per of na 1-9-2015 met een master beginnen en voor de eerste keer basisbeurs voor een masteropleiding krijgen.

Heb jij vóór 1-9-2015 al ingeschreven gestaan voor een masteropleiding en heb je voor die masteropleiding (bij de UU of een andere universiteit) een basisbeurs ontvangen:

 • JA
  Masterstudenten die vóór 1-9-2015 al basisbeurs hebben ontvangen voor een master aan de UU of elders, hebben vanaf 1-9-2015 voor dezelfde of een andere master recht op:
  48 maanden basisbeurs voor een eenjarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
  60 maanden basisbeurs voor een tweejarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
  - 72 maanden basisbeurs voor een driejarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.

  84 maanden basisbeurs voor een vierjarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
  - Masterstudenten die een extra jaar prestatiebeurs hebben of nog gaan ontvangen vanwege:

         * een handicap of chronische ziekte
         * het volgen van een eenjarige lerarenopleiding na afronding van een masteropleiding houden vanaf 1-9-2015 recht op dat extra jaar.

  Al deze studenten behouden het recht op een basisbeurs ook al onderbreken ze om wat voor reden dan ook voor, op of na 1 september 2015 hun master en studiefinanciering. Zie ook voorbeeld 1.

 • NEE
  Er is per 1-9-2015 geen recht meer op een basisbeurs.

  Dit zal voor elke student gelden die de bachelor moet afronden en per 1-9-2015 voor de eerste keer basisbeurs zou krijgen voor een master.

  Let op:

  - Alle genoten maanden basisbeurs vóór 1-9-2015 worden een gift als men binnen de diplomatermijn van 10 jaar een masterdiploma haalt (zie voorbeeld 2)
  - Als de student voor een bacheloropleiding < 36 maanden basisbeurs hebt genoten mag hij het restant meenemen naar de masteropleiding (zie voorbeeld 3)
  - Heb je 12 maanden extra basisbeurs ontvangen vanwege een handicap of chronische ziekte? Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe die 12 maanden verrekend worden. Zodra de studentendecanen hier van DUO duidelijkheid over hebben wordt dat hier geplaatst.

Test
Op de site van DUO kun je aan de hand van enkele vragen uitvinden wat het nieuwe sociaal leenstelsel voor jou betekent.

(Extra) Studiefinanciering voor studenten van een lerarenopleiding

In de toekomst is er 12 maanden extra aanvullende beurs en OV-kaart mogelijk als je na afronding van een master met de 1-jarige master Leraar VHO (+ schoolvak) start.

Andere financieringsbronnen voor een lerarenopleiding

Als studiefinanciering niet meer mogelijk is kunnen studenten, zij-instromers of contractanten die een lerarenopleiding kunnen een tegemoetkoming krijgen. Houd rekening met de deadlines.

Meer informatie vind je op de site van DUO
Voor meer informatie over educatieve master met een zij-instroomsubsidie bij de Universiteit Utrecht: s.renjaan@uu.nl.

Van HBO naar een WO-master
Als je na je HBO-opleiding een WO-master wilt volgen heb je soms nog recht op onderdelen van de studiefinanciering zoals een rentedragende lening en OV-kaart.

Als je met een (pre-)master start kijkt DUO eerst naar je formele studiefinancieringsrechten voor een wetenschappelijke opleiding. In dit document vind je deze informatie.
Vervolgens onderzoekt DUO hoeveel maanden je al (basis)beurs en OV-kaart in het HBO hebt gehad. 
Daarna rekent DUO uit hoeveel maanden je nog over hebt voor een premaster en een master.

Er zijn grofweg 5 instroomroutes. Per instroomroutes staat beschreven waar je op kunt rekenen.

 1. Direct starten in de master als voltijdstudent
 2. Eerst premastertraject als voltijdstudent en vervolgens een master als voltijdstudent
 3. Eerst premastertraject als contractant en vervolgens een master als voltijdstudent

Voor hbo-studenten die een premaster van Sociale Wetenschappen willen volgen:

 1. Eerst een selectietraject als contractant, vervolgens een premastertraject als voltijdstudent en daarna de masteropleiding als voltijdstudent
 2. Eerst een selectietraject als contractant, vervolgens een premastertraject als contractant en daarna de masteropleiding als voltijdstudent