Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Sociale Wetenschappen

Undergraduate School

De faculteit Sociale Wetenschappen biedt zeven bacheloropleidingen met één honoursprogramma. De Undergraduate School of Social and Behavioural Sciences is belast met de programmering, organisatie en coördinatie van deze opleidingen. De leiding is in handen van de Board of Studies.

Board of Studies
De Board of Studies is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de opleidingen, de samenhang in het bacheloronderwijs, het contact met het maatschappelijk werkveld en de voorlichting over de opleidingen. De Board wordt gevormd door de directeuren van de bacheloropleidingen en staat onder voorzitterschap van de vicedecaan bacheloronderwijs. 

Opleidings- en examencommissie 

De opleidingscommissie van de Undergraduate School adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het bacheloronderwijs. De commissie bestaat uit zes docenten en zes studenten en kent opleidingsadviescommissies voor elke bacheloropleiding. De examencommissie houdt zich bezig met de toetsing van de eindkwalificaties en de kwaliteitsborging van alle toetsvormen. 

Kwaliteit en accreditatie

Alle opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO en worden periodiek geëvalueerd door een externe visitatiecommissie. Studenten evalueren het curriculum, de voorzieningen en alle cursussen van de opleidingen.

Onderwijsondersteuning

De voorbereiding en uitvoering van het onderwijs wordt ondersteund door Onderwijs- & Studentenzaken en de onderwijsondersteuners in de departementen.