Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Sociale Wetenschappen

Research Institute

De faculteit Sociale Wetenschappen verzorgt meer dan vijftien onderzoeksprogramma’s. Het Research Institute Social and Behavioural Sciences is belast met de programmering, organisatie en coördinatie van deze programma’s en de kwaliteitsbewaking van het onderzoek. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het Research Institute is in handen van het Faculteitsbestuur.

Board of Research

De Board of Research is verantwoordelijk voor de afstemming over en samenhang van het onderzoek. De Board staat onder voorzitterschap van de decaan, portefeuille onderzoek, en wordt gevormd door de onderzoeksleiders van alle programma’s en twee promovendi. Het dagelijks bestuur bestaat uit de decaan, de vicedecaan graduate onderwijs, vier onderzoeksleiders en één promovendus.

Het dagelijks bestuur is belast met de programmering van het onderzoek binnen het Research Institute, de zorg voor de kwaliteit van het onderzoek, het evalueren van het onderzoek aan de hand van vastgestelde kwaliteitsnormen, de valorisatie van het onderzoek, de afstemming met verwante (maatschappelijke) organisaties, de zorg voor de onderzoeksbegeleiding van de promovendi, de afstemming met de Board of Studies inzake de PhD-opleiding en het contact met promovendi. 

Onderzoeksondersteuning

De Board of Research wordt op het gebied van het facultaire onderzoeksbeleid, de registratie van onderzoeksgegevens, de ondersteuning bij visitaties en bij aio-zaken ondersteund door Onderzoeksbeleid & Grant Office.