Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Sociale Wetenschappen

Graduate School

De faculteit Sociale Wetenschappen verzorgt 15 academische masters, 7 research masters en een aantal PhD-opleidingen. De Graduate School of Social and Behavioural Sciences is belast met de programmering, organisatie en coördinatie van deze programma’s. De leiding is in handen van de Board of Studies. Daarnaast participeert de faculteit in de Graduate School of Life Sciences (die de research master Neuroscience and Cognition organiseert).

Board of Studies

De Board of Studies is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het master- en PhD-onderwijs, de samenhang in het graduate onderwijs, het contact met het maatschappelijk werkveld en de voorlichting over de programma’s. De voorzitter van de Board is de vicedecaan met de portefeuille graduate onderwijs. Het dagelijks bestuur bestaat uit de vicedecaan, zes coördinatoren, twee studenten en één promovendus.

Opleidings- en examencommissie

De opleidingscommissie van de Graduate School adviseert de Board of Studies gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit, de inrichting en het beleid van het graduate onderwijs. De commissie bestaat uit drie docenten en vier studenten en kent klankbordgroepen voor elke academische master en een gezamenlijke opleidingsadviescommissie voor de research masters. De examencommissie houdt zich bezig met de toetsing van de eindkwalificaties en de kwaliteitsborging van alle toetsvormen.

Kwaliteit en accreditatie

Alle masterprogramma’s zijn geaccrediteerd door de NVAO en worden periodiek geëvalueerd door een externe visitatiecommissie. Studenten evalueren het curriculum, de voorzieningen en alle cursussen van de programma’s. De PhD-opleidingen worden eveneens periodiek extern geëvalueerd in het kader van reguliere onderzoeksvisitaties onder auspiciën van de KNAW en QANU.

Ondersteuning

De voorbereiding en uitvoering van het graduate onderwijs wordt ondersteund door Onderwijs- & Studentenzaken, door het PhD Office (onderdeel van Research & Grant Office) en door de onderwijsondersteuners in de departementen.