Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Sociale Wetenschappen

Faculteitsraad Sociale Wetenschappen

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen. De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit. De faculteitsraad bestaat uit veertien leden, zeven studenleden en zeven personeelsleden en vergadert maandelijks. De reguliere vergaderingen zijn openbaar.
Meer informatie over de raad, onderwerpen van de vergaderingen, bevoegdheden, verkiezingen, e.d., is via intranet beschikbaar voor medewerkers van de universiteit.