Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Onderzoek faculteit Sociale Wetenschappen

Onderzoek

Het onderzoek aan de faculteit Sociale Wetenschappen is gericht op het doorgronden van diverse sociale en gedragswetenschappelijke vraagstukken om tot nieuwe inzichten in wetenschappelijke dilemma’s te komen. De analyses die binnen de faculteit plaatsvinden, bieden veelal een vernieuwende kijk op kwesties in de samenleving en op het individu en de wisselwerking tussen individu en omgeving. Ze leveren daardoor een wetenschappelijke bijdrage aan de professionele praktijk en het maatschappelijke en politieke debat.

Interdisciplinaire aanpak

Vraagstukken vragen vaak om een interdisciplinaire benadering. De onderzoekers van de faculteit Sociale Wetenschappen werken dan ook geregeld samen met wetenschappers uit andere wetenschapsgebieden in binnen- en buitenland. Daarnaast kent de faculteit allerlei samenwerkingsrelaties met overheidsinstanties, bedrijven en maatschappelijke organisaties in bijvoorbeeld de gezondheidszorgsector. De professionals uit deze beroepspraktijken worden daarmee betrokken bij het onderzoeksproces en het daaraan verbonden onderwijs.

Onderzoeksthema's

De onderzoeksprogramma’s zijn georganiseerd in één facultair Research Institute. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn:

 • cognitie & het brein
 • psychologie van rechtvaardigheid en onbewuste processen
 • rouw & trauma
 • werk & stress
 • persoonlijkheidsontwikkeling en gedragsproblemen
 • ontwikkeling & gedrag, ontwikkelingsstoornissen
   
 • pro- en antisociale agressie bij kinderen
 • leren in interactie
 • jeugd in de veranderende culturele context 
   
 • sociale politiek & integratie
 • politiek conflicten, culturele trauma’s & sociale reconstructie in Latijns-Amerika en andere regio’s 
   
 • migratie, etnische relaties en multiculturalisme
 • beleid en organisaties
 • sociale netwerken, sociaal kapitaal en samenwerking in sociale en economische relaties
 • families, huishoudens en gendervraagstukken
 • sociale ongelijkheid 
   
 • methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Publicaties

De wetenschappelijke expertise van de faculteit staat op een hoog internationaal niveau. Met name het publiceren van grensverleggende artikelen in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften en het samenwerken met vakgenoten in binnen- en buitenland, onderstrepen deze positie.