Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Sociale Wetenschappen

Onderwijs

Studeren aan de faculteit Sociale Wetenschappen betekent zelfstandig én onder deskundige begeleiding bezig zijn met uiteenlopende actuele vraagstukken. Vraagstukken over bijvoorbeeld menselijk gedrag, onderwijs en ontwikkeling, de multiculturele samenleving, of gezondheid en maatschappelijke ontwikkelingen.

De faculteit Sociale Wetenschappen verzorgt uitdagend bachelor- en masteronderwijs voor zo'n 5.900 studenten. Met dat onderwijs levert ze een bijdrage aan de opleiding van een nieuwe generatie onderzoekers en afgestudeerden die hun kennis wetenschappelijk verantwoord weten toe te passen in de praktijk.

Bachelor

In de zeven brede bacheloropleidingen verdiepen studenten zich niet alleen in de basisprincipes van de betreffende disciplines; ze worden ook gevormd tot kritische en academisch vaardige wetenschappers met praktische competenties. Voor extra getalenteerde en gemotiveerde studenten is er een faculteitsbreed honours-programma: het Honours College Sociale Wetenschappen (voorheen Von Humboldt College). Door het brede scala aan bacheloropleidingen is het mogelijk uit ruim twintig masterprogramma’s te kiezen.

Master

De faculteit biedt een reeks gespecialiseerde academische en educatieve masterprogramma’s. Deze programma’s leiden op tot specifieke beroepsuitoefening variërend van klinisch psycholoog tot cultureel antropologisch veldwerker. Daarnaast biedt de Graduate School of Social and Behavioural Sciences verscheidene onderzoeksgerichte masterprogramma’s waarin studenten worden voorbereid op een loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek.

Uit visitaties is gebleken dat het merendeel van de facultaire opleidingen behoort tot de nationale en internationale top. Uitwisseling van studenten met buitenlandse universiteiten neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Een uitstekend systeem van kwaliteitszorg maakt dat het onderwijs up to date blijft en zich voortdurend aanpast aan de eisen van wetenschap, studenten en samenleving.