Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Natuur- en Sterrenkunde

Physics in Utrecht ≡ EMMEΦ
ExtreMe Matter and Emergent PHenomena

Ben je scholier en wil je misschien Natuur- en Sterrenkunde bij ons komen studeren? Ga dan naar de speciale pagina voor studiekiezers.
Op de site van de universiteit Utrecht kun je veel informatie vinden die speciaal is bedoeld voor scholieren. De faculteit Bètawetenschappen heeft een aparte site over vwo activiteiten.

WELKOM

Zowel het fysisch onderzoek als het onderwijs in Utrecht is breed georiënteerd en kent een grote verwevenheid met de (inter)nationale wetenschappelijke top. De beste docenten, wereldvermaarde onderzoekers en actieve studenten vormen een levendige gemeenschap met een lange traditie op een breed terrein van de fysica.

Het departement Natuur- en sterrenkunde verzorgt het onderwijs van de bacheloropleiding natuur- en sterrenkunde en van verschillende internationale masterprogramma’s. Jaarlijks komt er een honderdtal eerstejaarsstudenten naar Utrecht om hier om de bacheloropleiding natuur- en sterrenkunde te volgen. Samen met de ouderejaars studenten en jonge internationale wetenschappers vormen zij een gezellige en actieve groep studenten die elkaar stimuleren en gaandeweg goed thuis raken in vele aspecten van de fysica. De studenten vormen belangrijk onderdeel van de fysische gemeenschap in Utrecht en de studievereniging A-Eskwadraat speelt hierin een grote rol. Via activiteiten zoals het scholennetwerk, natuurkunde.nl en ontwikkelingssamenwerking onderhoudt het departement ook bredere maatschappelijke betrekkingen.

Het departement biedt bacheloronderwijs aan via het Julius Instituut en aansluitend zijn er vele mogelijkheden voor het volgen van tweejarige masterprogramma's.

De sterk internationaal gerichte onderzoeksfeer biedt studenten alle gelegenheid een deel van hun opleiding in het buitenland te volgen en buitenlandse studenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de internationale masterprogramma’s zoals die van de Theoretical Physics.

Het onderzoek van natuur- en sterrenkunde is internationaal georiënteerd en vindt plaats binnen één van de vijf onderzoeksafdelingen van het departement:

De fysica in Utrecht:

  • Topdocenten en -onderzoekers.
  • Breed spectrum van onderzoeks- en studievelden.
  • Focus op de getalenteerde, gemotiveerde student en onderzoeker.
  • Focus op internationaal toponderzoek.
  • Breed aanbod aan onderzoeksrichtingen en masteropleidingen.