Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)

Documentatie

De (voormalige) collectie van het SIM bestaat uit wetenschappelijke literatuur op het gebied van mensenrechten, documenten van intergouvernementele organisaties, en documenten van niet-gouvernementele organisaties, handboeken, bibliografieën en naslagwerken. De collectie is voornamelijk Engelstalig. In februari 2013 is deze collectie (te vinden onder de naam 'International Human Rights') overgeplaatst naar de Universiteitsbibliotheek Binnenstad, Drift 27.

Databases
Het SIM heeft verschillende databases, waarin onder andere de mensenrechtencollectie toegankelijk is gemaakt. Vanaf februari 2013 is de boekencollectie ('International Human Rights') te vinden bij UB Binnenstad (Drift 27). Daarnaast zijn er een aantal full-text databases waarin de volledige tekst van internationale jurisprudentie, general comments en concluding observations (VN) te vinden zijn.

Hieronder staan enkele databases met een korte beschrijving van de inhoud en een directe link naar de desbetreffende database.

BOOKS
De database BOOKS bevat bibliografische beschrijvingen van boeken en rapporten van het SIM die, vanaf februari 2013, te vinden zijn in de mensenrechtencollectie ('International Human Rights') van UB Binnenstad (Drift 27). Verder bevat de database beschrijvingen van artikelen uit een aantal tijdschriften (zoals bijv. Human Rights Quarterly, Netherlands Quarterly of Human Rights, International Journal of Human Rights, NJCM-Bulletin).

ECHR
In de database ECHR zitten gegevens over alle uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Vanaf 1987 bevatten de beschrijvingen ook een samenvatting. Deze samenvattingen zijn afkomstig uit the Netherlands Quarterly of Human Rights, en van meer recente uitspraken uit de 'press releases' van de Raad van Europa.

CCPR, CERDCAT en CEDAW
De databases CCPR, CERD, CAT en CEDAW bevatten de uitspraken van het:
- Comité voor de Rechten van de Mens (Human Rights Committee) op basis van het Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.
- Comité voor Uitbanning van Rassendiscriminatie (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) op basis van artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie.
- Comité tegen Foltering (Committee Against Torture) op basis van artikel 22 van het Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing.
- Comité voor Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen op basis van het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van  Discriminatie van Vrouwen. Helptekst over zoeken in deze databases is beschikbaar. Verder bevatten deze databases ook de teksten van de General Comments.

UNCOM
De database UNCOM bevat de concluding comments (concluding observations) van het Comité voor de Rechten van de Mens (HRC), het Comité inzake Economische Sociale en Culturele Rechten (CESCR), de Commissie voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie (CERD), het Comité tegen Foltering (CAT), de Commissie voor de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW) en het het Comité voor de Rechten van het Kind (CRC) naar aanleiding van de landenrapportages. Naast een aantal velden bevat deze database de volledige tekst van de comments.

General Comments
De General Comments zijn te vinden in de databases CCPR, CERD, CAT en CEDAW maar ook in een aparte database. Hierin staan de general comments (algemene aanbevelingen) van het Comité voor de Rechten van de Mens (Human Rights Committee), het Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (Committee on Economic, Social and Cultural Rights), het Comité tegen Foltering (Committee Against Torture), het Comité voor Uitbanning van Rassendiscriminatie (Committee on the Elimination of Racial Discrimination), het Comité voor Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) en het Comité voor de Rechten van het Kind (Committee on the Rights of the Child). Naast een aantal velden bevat deze database de volledige tekst van de comments/recommendations.

Tribunals
Deze database bevat de case law van het Internationale Straftribunaal voor Rwanda en Joegoslavië. Naast een aantal velden bevat de database de volledige tekst van de uitspraken. Helptekst

RATIF
RATIF bevat de data van ondertekening, ratificatie en inwerkingtreding van de belangrijkste VN en regionale mensenrechten verdragen en aanvullende protocollen. Ook gegevens met betrekking tot de aanvaarding van facultatieve bevoegdheden (zoals het indienen van statenklachten op grond artikel 41 IVBPR) zijn in deze database opgenomen. Het is mogelijk om te zoeken op land en op verdrag.

Zoeken en browsen
Je kunt in de databases 'browsen' met behulp van de verschillende sorteermogelijkheden die je kan vinden aan de linkerkant van het scherm (bijv. By Author, By Title, By Country). Klik op de gewenste categorie en klik vervolgens op de rode driehoekjes rechts om de gewenste letter uit te klappen. Klik op 'next' onderaan om het evt. vervolg van de lijst te zien.

Je kunt ook gericht zoeken, klik hiervoor op 'search this database' in de desbetreffende database. Er kan eenvoudig gezocht worden (full-text) of meer geavanceerd in de verschillende velden. Verder is het mogelijk om Boleaans te zoeken, dat wil zeggen dat de zoekvraag gesteld kan worden door gebruik te maken van de drie operatoren: AND, OR en AND NOT. Hulpbestanden hierover zijn beschikbaar. (NB: alle trefwoorden zijn in het Engels.)

Helpteksten zijn hier te raadplegen:

Meer informatie
Voor meer informatie wat betreft de documentatie: sim.documentation@uu.nl

Links 
    * Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
    * European Court of Human Rights
    * UNHCR Refworld
    * Amnesty International (country) reports
    * Human Rights Watch (country) reports 
    * U.S. Department of State country reports 1993-1999
    * U.S. Department of State country reports 1999-....