Skip Ribbon Commands
Skip to main content
School of Law

Publications senior and junior researchers School of Human Rights 1999

Cluster 1: International norms and procedures

Bijsterveld, S.C. van
- (with C.A.M. Mouwen) De hybride universiteit, perspectief voor de 21ste eeuw? in: TH&MA, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management, vol. 6, no. 1, p. 4-8
- (with C.A.M. Mouwen), De hybride universiteit in de praktijk, in: TH&MA, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management, vol. 6, no. 2, p. 16-22
- Protection of fundamental rights in the EU, in: Europe Infos, A monthly publication of the Commission of the Bishops' Conferences of the European Community (COMECE) - February 1999 (Human rights and human dignity, special issue on the occasion of the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights), p. 11-12
- Ontwikkeling en religie: enkele kanttekeningen aan het eind van de studiedag, in: Ontwikkeling en religie. Kerk, Staat, politiek en samenleving in internationaal perspectief. Verslag van de Conferentie zaterdag 26 september 1998, Eduard Frey-Stichting voor internationale solidariteit, 's-Gravenhage: 1999, p. 36-39
- (with T.A.M. Witteveen) New religious movements and the law in the Netherlands, in: European Consortium for Church and State Research, New religious movements and the law in the European Union, Proceedings of the meeting in Lisbon, Universidade Moderna, 8-9 november 1997, Milaan 1999, p. 257-271
- Waarmee zal men dan zouten? in: Teksten van het Studium Oecumenicum 1994-1999, 's-Hertogenbosch, 1999, p. 69-79

Boerefijn, I.
-
Follow-up of views of the United Nations treaty bodies, in: T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik and P.H.P.H.M.C. van Kempen (eds), The execution of Strasbourg and Geneva human rights decisions in the national legal order, The Hague: Martinus Nijhoff, 1999, p. 101-112
- Human rights news: United Nations, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 17, p. 43-58; p. 185-188, p. 459-493 
- The Human Rights Committee's case-law ( in: bundel over coördinatie van mensenrechtenverdragen n.a.v. conferentie in Maastricht november 1998), 11 p.
- (ed. with E. van den Berg and J. Weerdenburg) 's Lands wijs, 's lands eer? Universaliteit van mensenrechten, Utrecht: Prestige, Utrecht, 1999, 160 p. (Studium Generale reeks; 9902)

Boven Th. van
-
De ontmoeting met de ander, Multatuli lezing inzake natie, migratie en integratie, in: Bijeen, 's-Hertogenbosch, p. 9-26
- 50 Years Universal Declaration of Human Rights: balance and challenges of the international protection of human rights (German translation), in: Jahrbuch Menschenrechte 1999, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1998, p. 70-83
- (with C. Flinterman and E.R. Rieter) Nederland wil asielzoekers uitzetten in strijd met een interim maatregel van het VN-comité tegen Foltering, in: Nederlands Juristenblad, vol. 74, p. 908-909
- The European Union and the International Criminal Court (guest editorial), in: Journal of European and Comparative Law, Maastricht, 1999, p. 325-327
- Evaluation des stratégies onusiennes: De la décennie à Conférence Mondiale Contre Racisme, in Le Droit Face au Racisme (sous la direction d'Emannuel Decaux), Paris, 1999, p. 155-162
- (with H. von Hebel) De oprichting van een internationaal strafhof. Een echte stap voorwaarts? in: Nederlands Juristenblad, 1999, p. 759-764
- The position of the victim in the Statute of the International Criminal Court, in: Reflections on the International Criminal Court; Essays in honour of Adriaan Bos (eds. H. von Hebel, J. Lammers, J. Schukking), Den Haag, 1999, p. 77-89
- The concept of discrimination in the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, in: Das Verbot etnisch-kultureller Diskriminierung (Hrsg. Walter Kälin), Basel, 1999, p. 9-26
- Commentary, in: Annotated leading cases of international criminal tribunals: the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1993-1998 (eds. A. Klip, G. Sluiter), Antwerpen: Intersentia, 1999, p. 31-32

Flinterman, C.
- (with V. de Graaf) Diplomatie en Mensenrechten. Van gespannen verhouding naar gearrangeerd huwelijk, in: J. Melissen (red.), Diplomatie, Raderwerk van de Internationale Politiek, Assen, 1999, p. 90-111
- (ed. with P. Baehr, M. Senders) Innovation and inspiration: fifty years of the Universal Declaration of Human Rights, Amsterdam: KNAW, 1999, 238 p.
- Introduction, in: P. Baehr, C. Flinterman and M. Senders (eds), Innovation and inspiration: fifty years of the Universal Declaration of Human Rights, Amsterdam: KNAW, 1999, p. 1-6
- Het zedelijkste volk der aarde? in: Amsterdamse Boekengids, no. 18, juli 1999, p. 41-42
- (with Th.C. van Boven, E. Rieter) Nederland wil asielzoeker uitzetten in strijd met een interim maatregel van het VN-Comité tegen Foltering, in: Nederlands Juristenblad, 1999, p. 908-909
- The Universal Declaration of Human Rights and the protection of human rights in Africa, in: AFLA Quarterly, October-December 1998, p. 19-23 (published in 1999)
- Economic, social and cultural rights in Africa, in: AFLA Quarterly, April-June 1999, p. 12-13

Genugten, W.J.M. van 
- (ed. with Ernst Hirsch Ballin, Eric Janse de Jonge and Peter Kooijmans) Realism and moralism in international relations, The Hague: Kluwer Law International, 1999, 298 p.
- [et al.] Jerusalem, city in need of a special legal regime? in: Realism and moralism in international relations, The Hague: Kluwer Law International, 1999, p. 223-233
- Human rights reference handbook, 2nd rev. ed., Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1999, 203 p. (BZDR 5135/E)
- (ed. with G.A. de Groot) United Nations sanctions: effectiveness and effects, especially in the field of human rights, Antwerpen: Intersentia, 1999, 161 p.
- (with G.A. de Groot and S. Lavrijssen) Guidelines on the future use of sanctions; an evaluation, in: W.J.M. van Genugten and G.A de Groot (eds), United Nations sanctions: effectiveness and effects, especially in the field of human rights, Antwerpen: Intersentia, 1999, p. 135-152

Jägers, N.
-
The legal status of the multinational corporation under international law, in: M. Addo (ed.), Human rights standards and the responsibility of transnational corporations, Kluwer Law International, The Hague, 1999, p. 259-270

Kamminga, M.T.
- Legal consequences of an internationally wrongful act of a state against an individual, in: T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik and P.H.P.H.M.C. van Kempen (eds), The execution of Strasbourg and Geneva human rights decisions in the national legal order, The Hague: Kluwer, 1999, p. 65-74
- Holding multinational corporations accountable for human rights abuses: a challenge for the EC, in: P. Alston (ed.), The EU and human rights, Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 553-569

Rieter, E.R.
- (with Th.C. van Boven and C. Flinterman) Nederland wil asielzoekers uitzetten in strijd met een interim maatregel van het VN-comité tegen Foltering, in: Nederlands Juristenblad, 1999, p. 908-909
- Het VN-Comité tegen Foltering, interim maatregelen en de verplichtingen van Nederland, in: NJCM-bulletin, no. 8, 1999, p. 1136-1145

Sluiter, G.
- (ed. with A. Klip) Annotated leading cases of international criminal tribunals: the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993-1998, Antwerpen: Intersentia, 1999, 720 p.
- Enige volkenrechtelijke en strafrechtelijke kanttekeningen bij de vervolging van Slobodan Milosevic door het Joegoslavië Tribunaal, in: Militair Rechtelijk Tijdschrift, vol. 17, no. 7, 1999, p. 217-228
- Vervolging van Milosevic door het Joegoslavië Tribunaal, in: Nederlands Juristenblad, vol. 74, 1999, p. 1198-1199

Smeulers, A.L.
- (with F. Grünfeld) The role of the perpetrator and the bystander in gross human rights violations, in: Yad Vashem, October '99, Jerusalem, 1999, p. 1-15

Cluster 2: Civil and political rights

Besselink, L.F.M.
-
Parlementaire instemming met inzet van strijdkrachten de de staatsrechtelijke begeleiding van grondwetsherzieningen, in: Nederlands Juristenblad, Vol. 74, 1999, p. 130-131
- Sovereignty, criminal law and the new European context, in: P. Alldridge and Chr. Brants (eds), Personal autonomy, the private sphere and the criminal law: a comparative study, Oxford: Hart, 1999

Blois, M. de
-
Profiel van het recht, 4th ed., Kluwer: Deventer 1999 (bewerking hoofdstuk 3), N.E. Algra, A.M. Hol, P.C. Ippel, M. de Blois, T. Loenen [et al.]
- Euthanasie, hulp bij zelfdoding en het recht op leven, in: Pro Vita Humana, 1999 p. 2-6

Forder, C.
- La procreazione assistita nel quadro dei diritti dell'uomo, in: Rivista critica del diritto privato, no. 4, 1999, p. 351-386
- Biologische en maatschappelijke werkelijkheid gaat voor in het afstammingsrecht, in: R.A. Lawson, E. Myjer, red., 50 jaar EVRM, Stichting NJCM Boekerijk, Leiden, 1999, p. 269-280
- Civil law aspects of emerging forms of registered partnership, The Dutch Ministry of Justice and the Council of Europe, 15 March 1999
- Opvoeding in het Verenigd Koninkrijk kan niet door de beugel: wel wortel, geen stok, in: NJCM-Bulletin, vol. 24, no. 3, 1999, p. 369-383

Heringa, A.W.
-
Standards of review for discrimination. The scope of review by the Courts, in: M.L.P. Loenen and P.R. Rodrigues (eds), Non-discrimination law: comparative perspectives, Kluwer Law International, The Hague, 1999, p. 25-38
- Privé-leven en gezinsleven, in: Koninklijke Vermande, Lelystad, 1999, p. 40

Kummeling, H.R.B.M.
- (with J.A. van Schagen [et al.]) Verkenningen van verantwoordelijkheid, Zwolle: Tjeenk Willink, xxvi, 176 p.
- Naar een nieuwe Grondwet? in: Ars Aequi, vol. 48, 1999, p. 233-236

Viering, M.L.W.M.
- (with Kuijer, M.L. Thieme, M.P. Verberk and S. Verberk) Rechtseenheid in vreemdelingenrechtspraak, Den Haag 1999, 225 p.

Vlemminx, F.M.C.
-
Een ieder verbindend verdragsrecht en de bevoegdheden van de (bestuurs)-rechter, in: Nederlands Juristenblad, 1999, p. 949-955
- Vergelijking van grondrechten inzake informatie en privacy; een oriënterend onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie ten behoeve van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk, Tilburg 1999, Hoofdstukken 2 en 5

Cluster 3: Economic, social and cultural rights

Coomans, A.P.M.
- (ed. with C. Flinterman, F. Grünfeld, I. Westendorp, J. Willems) Human rights from exclusion to inclusion: principles and practice. An anthology from the work of Theo van Boven, The Hague: Kluwer Law International, 1999, 479 p.
- Economische, sociale en culturele rechten: een selectieve bibliografie, in: De Juridische Bibliothecaris, nr. 1, 1999, p. 7-12
- UNESO and human rights, in: R. Hanski and M. Suksi, An introduction to the international protection of human rights: a textbook, 2nd rev. ed., Institute of Human Rights/Abo Akademi University, Turku/Abo 1999, p. 219-230
- The legal character of international documents on intercultural education, in: Pieter Batelaan and Fons Cooman, The international basis for intercultural education including anti-racist and human rights education, 2nd ed., International Association for Intercultural Education in co-operation with UNESCO/IBE and the Council of Europe, Geneva, 1999, p. 5-16
- De nationale toepassing van het IVESCR: twee recente General Comments van het VN-Comité inzake economische, sociale en culturele rechten, in: NJCM-Bulletin, 1999, p. 830-838

Curtin, D.M.
-
The Schengen Protocol: attractive model or poisoned chalice? in: C.D. Ehlermann (ed.), Legal limits to a multi-speed Europe with various groupings, band 26, Europäische Rechtsakademie Trier, 1999, p.73-81
- (with R.H. van Ooik) Een Hof van Justitie van de Europese Unie? SEW, 1999, p. 24-38
- (with I.F. Dekker) The EU as a 'layered' international organization: institutional unity in disguise, in: Paul Craig and Grainne de Burca (eds), The evolution of EU law, Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 83-136
- 'Civil society' and the European Union: opening spaces for deliberative democracy? in: Academy of European Law (ed.), Collected courses of the Academy of European Law, vol.7, no. 1, Kluwer Law International, 1999, p. 185-280
- De Europese civil society, in: C. Aarsen (red.) Democratisch Europa? Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek, 1999, p. 50-64
- The fundamental principle of open decision-making and EU (political) citizenship, in: D.O' Keeffe and P.Twomey (eds), Legal issues of the Amsterdam Treaty, Hart, 1999, p. 71-91
- Transparency and political participation in EU governance: a role for civil society? Journal of cultural values, vol.3, no.4, 1999, p.445-471
- Citizens fundamental right of access to information: an evolving (digital) passepartout? Common Market Law Review, vol. 36, no. 6, 1999

Donders, Y.M.
-
The development of the right to cultural identity in international law, in: Law and cultural diversity, Utrecht: SIM, 1999, p. 65-94 (SIM Special; no. 25)
- (ed. with K. Henrard, A. Meijknecht, S. Tempelman) Law and cultural diversity, Utrecht: SIM, 1999, 181 p. (SIM Special; no. 25)

Gaay Fortman, B. de
-
Beyond income distribution: an entitlement systems approach to the acquirement problem, in: Y. Brenner [et al.] (eds), Theory of income distribution: heterodox approaches, Brookfield [UK]/Cheltenham [US]: Edward Elgar, 42 p.
- Elections and civil strife: some implications for international election observation, in: J. Abbing and G. Hesseling (eds), Chasing a mirage? Election observation and democratisation in Africa, Macmillan

Cluster 4: Special or vulnerable groups

Loenen, M.L.P.
-
Women's human rights on the eve of the 21st century (guest editorial), in: Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 17, no. 1, 1999, p. 3-4
- Implementing women's human rights under the European Convention of Human Rights: a mixed blessing, in: E.A. Ankumah and E.K. Kwakwa, The legal profession and the protection of human rights in Africa, Maastricht: Africa Legal Aid, 1999, p. 127-132
- Referent bij pre-advies NJV 1999 door R.A. Lawson, Internationale rechtspraak in de Nederlandse rechtsorde, verschijnt in Handelingen van de NJV 1999-II, Deventer: Tjeenk Willink, 1999
- Uitsluiting van vrouwen, etnische minderheden en homoseksuelen door het recht: aanzet tot een geïntegreerde analyse, in: K.D. Lünnemann, A. Veldman en M.L.P. Loenen (red.), De onzichtbare standaard van het recht, verschijnt najaar 1999 bij Gouda Quint, Deventer 1999
- (ed. with P.R. Rodrigues) Non-discrimination law: comparative perspectives, Kluwer Law International, The Hague, 1999, 457 p.
- Adverse impact: indirect discrimination: oscillating between containment and revolution, in: M.L.P. Loenen, and P.R. Rodrigues (eds), Non-discrimination law: comparative perspectives, Kluwer Law International, The Hague, 1999, p. 195-212

Werdmölder, J.Th.W.A.
-
Etnische minderheden, politie en justitie, in: R. Penninx, H. Münstermann en H. Entzinger (eds), Etnische minderheden en de multiculturele samenleving, Wolters Noordhoff, Groningen, p. 422-448

Meijknecht, A.
-
Are minorities subjects of international law? in: Law and cultural diversity, Utrecht: SIM, 1999, p. 95-118 (SIM Special; no. 25)
- (ed. with Y. Donders, K. Henrard and S. Tempelman) Law and cultural diversity, Utrecht: SIM, 1999, 181 p. (SIM Special; no. 25)

Willems, J.C.M.
-
Wie zal de opvoeders opvoeden? Het mensenrechtelijk vereiste van een preventief systeem van opvoedingsondersteuning en kinderbescherming, in: NJCM-Bulletin, 1999, p. 623-633
- De internationale rechten van het kind en de voorkoming van opvoedingsproblemen, kindermishandeling en jeugdcriminaliteit, in: VN-Forum, 1999, p. 34-46
- (ed. with A.P.M. Coomans, C. Flinterman, F. Grünfeld and I. Westendorp) Human rights from exclusion to inclusion: principles and practice. An anthology from the work of Theo van Boven, The Hague: Kluwer Law International, 1999, 479 p.
- Structurele preventieve aanpak van opvoedingsproblemen, in: VKMagazine, december (1999/4), 1999, p. 12-13

Cluster 5: Foreign policy

Baehr, P.R.
- (ed. with Cees Flinterman and Mignon Senders) Innovation and inspiration: fifty years of the Universal Declaration of Human Rights, Amsterdam: KNAW, 1999, 248 p.
- (ed. with F. Baudet, H. Werdmölder) Human rights and ethnic conflicts, Utrecht: SIM, 1999, 101 p. (SIM Special; no. 24)

Berg, E. van den
- (ed. with I. Boerefijn and J. Weerdenburg) 's Lands wijs, 's lands eer? Universaliteit van mensenrechten, Utrecht: Prestige, Utrecht, 1999, 160 p. (Studium Generale reeks; 9902)

Grünfeld, F.
-
The effectiveness of United Nations economic sanctions, in: W.J.M. van Genugten, G.A. de Groot (eds), United Nations sanctions: effectiveness and effects, especially in the field of human rights, 1999, p. 113-134
- (ed. with A.P.M. Coomans, C. Flinterman, I. Westendorp, J. Willems) Human rights from exclusion to inclusion: principles and practice. An anthology from the work of Theo van Boven, The Hague: Kluwer Law International, 1999, 479 p.
- (with A. Tostensen) Options and trade-offs, means and measures in the implementation of Norwegian human rights policy, Ministry of Foreigns Affairs, Report 499, Oslo, 1999, p. 1-88
- (with A. Tostersen) Options and trade-offs; means and measures in the implementation of Norwegian human rights policy, CHR, Michelsen Institute, Bergen, 1999, p. 1-86

Cluster 6: Causes of human rights violations

Grünfeld, F.
-
(with A.L. Smeulers) The role of the perpetrator and the bystander in gross human rights violations, in: Yad Vashem, October 99, Jerusalem, 1999, p. 1-15
- (with A.L. Smeulders) A course on international relations and the causes of gross human rights violations, in: PIOOM newsletter, 1999/20000, vol. 9, no. 1, p. 24-26

Smeulders, A.L.
- (with F. Grünfeld) A course on international relations and the causes of gross human rights violations, in: PIOOM newsletter, 1999/20000, vol. 9, no. 1, p. 24-26
- (with F. Grünfeld) The role of the perpetrator and the bystander in gross human rights violations, in: Yad Vashem, October 99, Jerusalem, 1999, p. 1-15

Uildriks, N.A.
-
Mensenrechten en politie, in: Tijdschrift voor de Politie, no. 9, 1999, p. 13-14
- Torture in France, in: Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 17, no. 4, 1999, p. 411-423

Werdmölder, J.Th.W.A.
- (ed. with P.R. Baehr, F. Baudet) Human rights and ethnic conflicts, Utrecht: SIM, 1999, 101 p. (SIM Special ; no. 24)
- Jan Walraven. Een vergeten held. In: Oorlogsdocumentatie '40-'45, Tiende Jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, 1999, p. 11-27
- Criminaliteit en cultuur. Besprekingsartikel, in: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 41, no. 3, 1999, p. 307-312

Cluster 7: Historical dimensions

Baudet, F.
- (ed. with P.R. Baehr, J.Th.W.A, Werdmölder) Human rights and ethnic conflicts, Utrecht: SIM, 1999, 101 p. (SIM Special; no. 24)

Hellema, D.A.
'Beschamende situaties'. De eerste staatssecretaris en de oprichting van het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking, in: J.A. Nekkers en P.A.M. Malcontent (red.), De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1999, Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999, p. 127-145

Kuitenbrouwer, M.
-
Ethnic conflicts and human rights: multidisciplinary and interdisciplinary perspectives, in: P.R. Baehr, F. Baudet and J.Th.W.A, Werdmölder (eds), Human rights and ethnic conflicts, Utrecht: SIM 1999, p. 7-24 (SIM Special; no. 24)

Cluster 8: Criminal law and international humanitarian law

Baauw, P.J.
-
Corpus Juris: van een nationaal naar een Europees strafprocesrecht?, in: T. Jongbloed (ed.), Van Nederlands naar Europees procesrecht, Meijknecht-bundel, 10 p.
- Eerlijke berechting en bijzonder straf(proces)recht, Deventer: Gouda Quint, 1999, - (Pompe reeks; no. 29), oratie UU, 30 p.

Beijer, A.
-
Collectieve verantwoordelijkheid bij groepsgeweld in recht en moraal, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (red.), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 137-156

Boek, J.L.M.
-
De moraal van het opzetoordeel, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (red.), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 121-136

Bovenkerk, F.
- Fenomeenonderzoek; of hoe de etnografische criminologie haar onschuld verliest, in: Justitiële Verkenningen, vol. 24, no. 8, p. 27-34
- (with M. Gras) Migrants and ethnic minorities in the Netherlands: discrimination in access to employment, in: John Wrench [et al.], Migrants, ethnic minorities and the labour market, integration and exclusion in Europe, London: MacMillan, p. 93-107
- (with M. van San and S. de Vries) Politiewerk in een multiculturele samenleving, Apeldoorn: LSOP, 1999, 205 p.
- Het Nederlandse aandeel in de jodenvervolging als criminologisch probleem, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (red.), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 11-32

Brants, C.H.
-
Policing, criminal policy and conceptions of crime in the Netherlands, paper in het kader van Interlabo, Gern, Leuven 26 juni 1998, on problems and conceptions of policing in Europe
- (with S. Field) Convergence in European criminal justice, in: E. Hondius (red.), De meerwaarde van de rechtsvergelijking, Deventer: Kluwer, 1999, p. 179-201 (Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; no. 57)
- Afrekenen met het kwade verleden: de bijzondere rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (red.), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 33-56
- De Verenigde Staten en de doodstraf, in: Nederlands Juristenblad, vol. 74, p. 252-255
- Over levende gedachten, de menselijkheid van een functioneel strafrecht, oratie, Deventer: Gouda Quint, 1999, 43 p.
- Covert and proactive policing in England and Wales and in the Netherlands: towards a comparative interpretation, in: D. Nelken (ed.), Comparing legal cultures, 2000, 30 p.

Hartmann, A.R.
-
De wettelijke regeling van de bestuurlijke boete naar vorm en inhoud, in: D. Otto, M.E. de Meijer en H. de Doelder (red.), De bestuurlijke boete in perspectief, Deventer 1999, p. 39-62
- Het bewijs in het bestuursrecht en het strafrecht. Een korte interne rechtsvergelijking, in: Ars Aequi, 1999, p. 217-224

Kelk, C.
-
Euthanasia in the Netherlands: a centrifugal movement, in: E. Hondius (ed.), Modern trends in tort law, Dutch and Japanese law compared, Kluwer Law International, 1999, p. 41-56
- (with J. Legemaate) De voortgang van de rechtsbescherming in de psychiatrie (1990), in: E.H. Hondius (red.), De meerwaarde van de rechtsvergelijking, Deventer: Kluwer, 1999, p. 215-228
- De goede trouw in het strafrecht, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (red.), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 103-120
- (with A.M. Berkhout-van Poelgeest) Het bezoek van de European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) aan Nederland, in: NJCM-Bulletin, vol. 24, no. 5, p. 592-613
- Recommendation no. 4(98)7 of the Committee of Ministers to member states concerning the ethical and organisational aspects of health care in prison, in: European Journal of Health Law, vol. 6, no. 3, p. 265-278

Klip, A.H.
- (with I.J.K van der Meer) Dilemma's bij de overbrenging van gedetineerden naar Nederland, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (red.), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 341-360
- Geintegreerde bescherming van de financiële belangen van de gemeenschap. Verschuiving van de staat-staat benadering naar verticalisering van de procedure?, in: J.A.E. Vervaele (red.), Transnationale handhaving van de financièle belangen van de EU. Ontwikkelingen in het Verdrag van Amsterdam en het Corpus Juris, Intersentia, Antwerpen, 1999, p. 99-11
- Lockerbie Trial in the Netherlands, 15 International Enforcement Law Reporter, 1999, p. 176-178
- De cautie vóór het jawoord? Colum Recht uit het hart, in: Nemesis 1999, p. 68
- (with I.J.K. van der Meer) Nederlanders in buitenlandse gevangenissen, in: NJB, 1999, p. 999-1000
- Portugal enacts legislation to assist international criminal tribunals, in: International Enforcement Law Reporter, vol. 15, p. 305-306
- Neuere Entwicklungen im europäischen Strafrecht und in der europäischen Zusammenarbeit in Strafsachen, Beitrag für den 22. Strafverteidigertag, Erfurt, 19-21.3.1998, Schriftenreihe der Strafverteidigervereinigungen, Köln, 1999, p. 39-54
- (with G. Sluiter) Annotated leading cases of international criminal tribunals: the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 1993-1998, vol. I., Intersentia, Antwerpen, 1999, 720 p.
- (with A.H.J. Swart) The criminal justice systems facing the challenge of organized crime, Preparatory Collequium Utrecht 1998, in: International Review of Penal Law/Revue International de Droit Penal, 1999, p. 726
- Integrated protection of the community's of the financial interests: shift from "state'state" approach towards verticalisation of the procedure? in: J.A.E. Vervaele (ed.), Transnational enforcement of the financial interests of the European Union. Developments in the Treaty of Amsterdam and the corpus juri, Intersentia, Antwerpen, 1999, p. 95-107
- (with M. Mackarel) The Lockerbie Trial, a Scottish Court in the Netherlands, in: International Review of Penal Law, 1999, p. 30

Koenraadt, F.
-
De beroepsethiek van de psycholoog in zijn relatie tot het strafrecht, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (red.), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 361-376
- (ed. with F.A.M. Bakker en A.W.M. Mooij) Om ernstige zaken, Deventer, Gouda Quint, 1999, 188 p.

Lent, L. van
-
De moraal van het verhaal, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (eds), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 195-216

Lünnemann, K.D.
- (with R. Kool and R. Wolleswinkel) De (on)macht van strafwetgeving, Kroniek strafrecht en civiele schadevergoeding 1997-1998, in: Nemesis, 1999, p. 12-20
- De gedwongen tongzoen en de genderlading van verkrachting, in: Nemesis, 1999, p. 28-30
- Moet relationeel geweld specifiek strafbaar worden gesteld? in: Ontmoetingen, voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap, 1999
- Publiek geweld als standaard. Vrouwen als slachtoffer en dader van privégeweld. in: K.D. Lünnemann, M.L.P. Loenen en A.G. Veldman (eds), De onzichtbare standaard van het recht. In- en uitsluiting van vrouwen, etnische minderheden en homosexuelen in het familierecht, arbeidsrecht en strafrecht, The Hague: Kluwer, 1999

Mevis, P.A.M.
-
Europese inspectie van vrijheidsbeneming in Nederland, in: J. Blad [et al.] (ed.), Crimineel Jaarboek 1999, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1999, p. 254-264
- (with T. Kooijmans) Bestuurlijke detentie, in: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 1999, p. 109-117

Moerings, M.
-
De verbeten strijd tegen pedoseks en kinderporno, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (eds), Morele kwesties in het strafrecht,, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 171-194

Mooij, A.W.M.
-
Vrijheid en verantwoordelijkheid. Een wijsgerig-antropologische beschouwing, in: B.C.M. Raes en F.A.M. Bakker (red.), Psychiatrie in het Nederlandse recht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 27-33
- Toerekeningsvatbaarheid, in: B.C.M. Raes en F.A.M. Bakker (red.), Psychiatrie in het Nederlandse Recht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 71-75
- Postmodernisme en gemeenschapsdenken in het strafrecht, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (eds), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 3-10
- (ed. with F.A.M. Bakker and F. Koenraadt) Om ernstige zaken, Deventer: Gouda Quint, 1999, 188 p.

Pelser, C.M.
-
De morele verplichting van de overheid om inbreuken op de persoonlijke levenssfeer strafbaar te stellen, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (eds), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 217-244

Poel, S. van der
-
Onder en boven de wet; woonwagenbewoners in Noord-Brabant, in: M. Moerings, C.M. Pelser, C.H. Brants (eds), Morele kwesties in het strafrecht, Deventer: Gouda Quint, 1999, p. 75-100

Prakken, T.
-
De Strafprocessuele Schutznormeleer gerelativeerd? in: Nederlands Juristenblad, 1999, p. 245-250
- (with T. Spronken) Tegenstrijdige belangen in strafzaken, in: Nederlands Juristenblad, 1999, p. 501-505
- Beginselen van een goede verdediging, oratie Universiteit Maastricht, Gouda Quint, 1999
- Het proces Öcalan, in: Ars Aequi, 1999, p. 642-646
- (with A.A. Franken) Verdediging in strafzaken: oproep tot een grondslagendiscussie, in: Nederlands Juristenblad, 1999, p. 1635-1639

Wilt, H. v.d.
-
Bewijs en kleine rechtshulp, in: 48 Ars Aequi, 7/8, 1999, p. 515-532
- (with M. den Boer, A.M.M. Orie, J.M. Sjocrana, M.I. Veldt) The criminal justice system facing the challenge of organized crime, national report of Pays-Bas/the Netherlands, in: 70 Revue International de Droit Penale, 1e en 2e trimestres 1999, p. 575-621
- Rome staat aan de wieg van een onafhankelijk International Strafhof, in: NJCM-Bulletin, vol. 24, no. 2, 1999, p. 187-205
- Commentaries on Procesutor v. Erdemovic, in: A.Klip en G. Sluiter(eds.), Annotated leading cases of international criminal tribunals: the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1993-1998, Antwerpen, 1990, p. 534-539, p. 654-657, p. 676-678
- The international Criminal Court and domestic jurisdictions: competition or conserted action? in: Rendering justice to the vulnerable, liber amicorum in honour of Theo van Boven, Maastricht, 1999, p. 317-331

Wolleswinkel, R.
- (with K. Kinnemann, R. Kool) De (on)macht van strafwetgeving kroniek strafrecht en civiele schadevergoeding, in: Nemesis, 1999, p. 12-20

Visiting scholars - International Programme, Utrecht University

An-Na'im, A.A.
-
The position of Islamic states regarding the Universal Declaration of Human Rights, in: P. Baehr, C. Flinterman and M. Senders (eds), Innovation and inspiration: fifty years of the Universal Declaration of Human Rights, Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 1999, p. 177-192

Edwards, J.
-
Two cultures of rights. Column, in: Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 17, no. 2, p. 105-107
- Collective rights in the liberal state, in: Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 17, no. 3,  p. 259-275

Forsythe, D.P.
-
Comparative foreign policy and human rights: the United States and other democracies, in: P. Baehr, C. Flinterman and M. Senders (eds), Innovation and inspiration: fifty years of the Universal Declaration of Human Rights, Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 1999, p. 161-176

Furuya, S.
-
Rule 61 Procedure in the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: a lesson for the ICC, in: Leiden Journal of International Law, vol. 12, no. 3, p. 635-670
- Legal nature of states obligation to cooperate with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: an analysis of implementing legislation (in Japanese), in: Waseda Law Review, vol. 74, no. 3, p. 189-209