Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Utrecht Institute of Linguistics OTS

Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS)

  • De volledige site van het UiL OTS is beschikbaar in het Engels.
  • The complete version of this website is available in English.

Het Onderzoeksinstituut voor Taal en Spraak (Engels: Utrecht Institute of Linguistics) is de thuisbasis van het taalkundig onderzoek in de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek van het UiL OTS richt zich op de structuur van taal als onderdeel van het menselijk denken, de cognitieve processen onderliggend aan taalverwerving en taalverwerking, en het gebruik van taal in communicatieve conteksten.

Onderzoeksvragen

Waarom zijn mensen zo goed in taal, maar computers niet? - Waarom zijn er zoveel talen in de wereld, en hoe verschillen die onderling? - Hoe klinkt de Gooise 'r' en wie gebruikt ’m? - Hoe komt een baby erachter welke klanken in zijn moedertaal voorkomen? - Hoe houden kinderen die opgroeien in een tweetalige omgeving die twee talen uit elkaar? - Wat maakt dat oudere mensen na emigratie soms hun moedertaal vergeten? - Wat gebeurt er in de hersenen van kinderen met dyslexie of ouderen met afasie? - Hoe kunnen we de lees- en schrijfvaardigheid van middelbare scholieren verbeteren? 
In kleine, thematisch gestructureerde onderzoeksgroepen werken senior en junior onderzoekers samen aan deze en andere vragen.

Experimentele voorzieningen

UiL OTS heeft uitstekende experimentele voorzieningen, waaronder een Baby Lab, eye-tracking en EEG/ERP faciliteiten en toegang tot fMRI (in samenwerking met het UMC). Theoretisch en computationeel onderzoek wordt ondersteund met uitgebreide computer, database en bibliotheek faciliteiten.

Samenwerking

Onderzoekers participeren in de UU focusgebieden Neuroscience & Cognition en Education & Learning Sciences en in het thema Dynamics of Youth. Er zijn nauwe relaties met andere taalkundige instituten in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Het UiL OTS coördineert de onderzoeksmaster Linguistics, heeft een uitgebreid programma voor promovendi, en is penvoerder van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT). Daarnaast tonen onderzoekers een grote betrokkenheid bij kennisbenutting in de maatschappij.