Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Ethiek instituut

Ethiek instituut

Doelstelling

Het Ethiek Instituut richt zich op het verkennen en verklaren van praktische morele vraagstukken. Ook wil het instituut studenten leren reflecteren op de morele facetten van hun vakgebied. Dit omvat zowel theoretisch werk in morele filosofie als toegepaste studies. Ons onderzoek richt zich op de grondbeginselen van de mensenrechten, in het bijzonder op de begrippen 'waardigheid' en 'autonomie', op de methodiek van het ethiek-onderwijs, en op morele problemen in de volksgezondheid, technologie, en in dieren- en milieu-ethiek.

Binnen de Universiteit Utrecht speelt het Ethiek Instituut een centrale rol in onderzoek en onderwijs op het gebied van ethiek. Het instituut valt onder het departement Filosofie en Religiewetenschap van de faculteit Geesteswetenschappen.

Geschiedenis en heden

De rector magnificus van de Universiteit Utrecht stichtte het Ethiek Instituut in 2003. In die tijd kon het instituut al bogen op vijftien jaar ervaring in onderzoek, onderwijs en advies op het gebied van bio-ethiek en gezondheidsrecht. Gedurende deze jaren richtte het instituut zich in het bijzonder op ethische kwesties op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid en op het reflecteren op morele overwegingen in praktische ethiek. Het instituut heeft cursussen ethiek ontwikkeld en gegeven voor studenten in de bachelor- en masterfase in, onder andere, Geneeskunde, Biologie, Farmacie en Diergeneeskunde. Hierdoor zijn vele samenwerkingsvormen in onderwijs en onderzoek ontstaan tussen de verschillende faculteiten van de universiteit.

Het Ethiek Instituut speelt een belangrijke rol op het gebied van ethiek en morele filosofie in Nederland, en onze medewerkers adviseren nationale en internationale adviescolleges en organisaties (de Gezondheidsraad, het Duitse parlement, de Wereld Gezondheidsraad, European Centre for Disease Control etc.)

Binnen de Universiteit Utrecht neemt het Ethiek Instituut deel aan het focusgebied Conflicts and Human Rights.

Meer informatie over het onderwijs, het onderzoek, de medewerkers van het Ethiek Instituut, en meer, is alleen beschikbaar in het Engels.