Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Descartes Centre

Drs. Lodewijk PalmPalmLodewijk

Universitair docent

Departement Natuur- en Sterrenkunde, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen
Faculteit Bètawetenschappen
Bezoekadres: Wiskundegebouw, Budapestlaan 6, 3584 CD Utrecht, kamer 3.15
T: (030) 253 8283
M: L.C.Palm@phys.uu.nl

CV

Opleiding
1961-1967: Gymnasium-ß, Christelijk Lyceum Leiden
1967-1975: studie biologie, Vrije Universiteit Amsterdam
1974: Examen MO-B biologie, Vrije Universiteit Amsterdam
1975: Doctoraalexamen biologie, Vrije Universiteit Amsterdam (cum laude; hoofdvak fytopathologie, bijvakken zoögeografie en geschiedenis der natuurwetenschappen)

Aanstellingen
1974-1975: Leraar biologie aan het Hermann Wesselink College, Amstelveen.
1975-1979: Wetenschappelijk ambtenaar, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen der Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht
1979-1986: Wetenschappelijk ambtenaar I, idem
1986-heden: Universitair docent, idem. De reguliere aanstelling aan het instituut bedraagt 60% van de werktijd. Vanaf 1 januari 1978 daarnaast een vaste 40% aanstelling ten laste van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (sinds 1994 CHI, thans Huygens Instituut)
augustus-december 1994: Visiting Professor in History of Science, San Diego State University, San Diego, USA.
1996-heden: Gastdocent Geschiedenis der Natuurwetenschappen, Leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis, Wageningen Universiteit.
juni 2000: Gastprofessur Geschichte der Biologie, Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik, Universität Hamburg, Duitsland.

Redactie
1978-1980: Redactiesecretaris Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek
1981-1991: Redactielid Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek
1987-heden: Redactielid Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen
1989-1993: Lid Editorial Board Tractrix. Yearbook for the History of Science, Medicine, Technology and Mathematics
1992-2003: Redactiesecretaris De Achttiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw
2003-2006: Redactielid De Achttiende Eeuw. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw

Congresorganisatie e.d.
1977: Symposium ‘Hooykaas and the History of Science’, Universiteit Utrecht.
1982: Symposium ‘Antoni van Leeuwenhoek 1632-1723', Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek/Genootschap Delfia Batavorum, Delft.
1983: ‘Van filosofie tot experiment’, Lezingenreeks Studium Generale, Universiteit Utrecht.
1985: ‘Specialisatie en integratie. De zeventiende eeuw in samnhang beschouwd’, Werkgroep Zeventiende Eeuw, Den Haag.
1986: Congres ‘New Trends in the History of Science’, Universiteit Utrecht.
1986; 10de Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschappen, ‘Worstelende Wetenschap’, Middelburg.
1987: Joint Meeting British Society for the History of Science en Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek, Leusden.
1987: Congres ‘Constantijn Huygens herdacht’, Werkgroep Zeventiende Eeuw, Den Haag.
1988: Congres ‘Italian Scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centuries’, Universiteit Utrecht.
1992: 12de Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Wetenschappen, ‘De Toga om de Wetenschap’, Dordrecht.
1993: Symposium ‘Grenzen en periodisering van de achttiende eeuw in Nederland en België’, Werkgroep Achttiende Eeuw, Bergen op Zoom.
1995: Congres ‘1695 Christiaan Huygens 1995’, Werkgroep 17de Eeuw, Leiden/Voorburg.
1998: Congres ‘Wissenschaft und Reisen’, Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte en Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek.

Varia
1985-1988: Lid congrescommissie Werkgroep 17de Eeuw.
1986-heden: Bestuurslid Stichting Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek.
1989-heden: Lid Werkgroep Geschiedenis van de Geodesie.
1998-heden: Voorzitter Wetenschappelijke adviesraad Stichting de Hollandse Cirkel. Stichting voor de Geschiedenis der Geodesie.
1990-1994: Lid congrescommissie Werkgroep 18de Eeuw.
1991-1997: Bestuurslid Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (vanaf 1992 als secretaris).
1996-2001: Adviserend lid Werkgroep Diergeneeskunde en Samenleving, Universiteit Utrecht.
1997: Ontvanger erepenning Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek.
1999-heden: Voorzitter kiescommissie departement Natuur- en Sterrenkunde, Universiteit Utrecht.
1999-heden: Plaatsvervangend lid van het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Utrecht.
2005-heden: Voorzitter van de Onderwijsadviescommissie van de masteropleiding History and Philosophy of Science
2006-heden: Bestuurslid Genootschap voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (secretaris).

Overige maatschappelijke activiteiten
1980-1987: Jeugdouderling wijkgemeente Bankraskerk (SoW) Amstelveen.
1981-1982: Voorzitter Hervormde Jeugdraad Amstelveen-Buitenveldert.
1982-1987: Voorzitter Gereformeerd/Hervormde Jeugdraad Amstelveen-Buitenveldert.
1987-2002: Lid redactie VOORLOPIG. Essays rond maatschappij en levensbeschouwing.
1986-1993: Lid Landelijk Bestuur Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC.
1987-2005: Voorzitter Stichting Landelijk Koördinatiepunt Groepen Kerk en Homoseksualiteit.
1992-heden: Voorzitter Stichting Menno Mulder Fonds.
1995-2005: Voorzitter Stichting Vroom & Vrolijk.
1995-2003: Co-voorzitter Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde/Hervormde kerkgemeenschap Amstelveen-Buitenveldert (als ouderling).
1998: Presentatie van een workshop van de Gereformeerde Kerken in Nederland op de Padare tijdens de Achtste Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Harare, Zimbabwe.

^ naar boven

Publications

Wetenschappelijke publicaties
L.C. Palm, ed., Alle de Brieven van Antoni van Leeuwenhoek / The Collected Letters of Antoni van Leeuwenhoek

  • Deel X (Lisse: Swets & Zeitlinger, 1979), 351 p.
  • Deel XI (Lisse: Swets & Zeitlinger, 1983), 373 p.
  • Deel XII (Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989), 441 p.
  • Deel XIII (Lisse: Swets & Zeitlinger, 1993), xix + 417 p.
  • Deel XIV (Lisse: Swets & Zeitlinger, 1996), ix + 395 p.
  • Deel XV (Lisse: Swets & Zeitlinger, 1999), xii + 391 blz.

Bundels (Engels)
1. L.C. Palm & H.A.M. Snelders, eds., Antoni van Leeuwenhoek 1632-1723. Studies on the life and work of the Delft scientist commemorating the 350th anniversary of his birthday (Amsterdam: Rodopi, 1982; Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, nr. 8), 212 p.

2. R.P.W. Visser, H.J.M. Bos, L.C. Palm & H.A.M. Snelders, eds., New Trends in the History of Science. Proceedings of a congress held at the University of Utrecht (Amsterdam/Atlanta, Ga.: Rodopi, 1989; Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, nr. 30), 293 p.

3. C.S. Maffioli & L.C. Palm, eds., Italian Scientists in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centuries (Amsterdam/Atlanta, Ga.: Rodopi, 1989; Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen, nr. 34), 334 p.

4. Klaas van Berkel, Albert van Helden and Lodewijk Palm, eds, The History of Science in The Netherlands. Survey, Themes, Reference (Leiden: E.J. Brill, 1999), 650 blz.

Bundels (Nederlands)
5. H.L. Houtzager & L.C. Palm, eds., Van Leeuwenhoek herdacht ... (Amsterdam: Rodopi, 1982; Serie-uitgave van het Genootschap Delfia Batavorum, nr. 8), 96 p.

6. A. Wiechmann & L.C. Palm, reds., Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837 (Haarlem: Joh. Enschedé en Zonen, 1987), 272 p.

7. B. Theunissen & L.C. Palm, reds., Wetenschapsgeschiedenis in perspectief. Terugblik en vooruitzicht (Amsterdam: Rodopi, 1989; Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 12 [1989], nr. 1), 63 p.

8. L.C. Palm, G. Vanpaemel en F.H. van Lunteren, red., De Toga om de Wetenschap. Ontwikkelingen in het hoger onderwijs in de Geneeskunde, Natuurwetenschappen en Techniek in België en Nederland (1850-1940), themanummer van Gewina 16 (1993), nr. 3 (Rotterdam: Erasmus Publishing, 1993) 165 p.

9. F.H. van Lunteren en L.C. Palm, red., De natuurwetenschappen in Nederland in de negentiende eeuw. Studies voor Harry Snelders, themanummer van Gewina. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 18 (1995), nr. 2, 67-148.

10. L.C. Palm, ed., Christiaan Huygens, themanummer van De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 12 (1996), nr. 1, 302 p.

11. Ernst Homburg en Lodewijk Palm, red., De geschiedenis van de scheikunde in Nederland 3. De ontwikkeling van de chemie van 1945 tot het begin van de jaren tachtig (Delft: Delft University Press, 2004), 404 p.

Artikelen (internationaal)
1. B. Schippers & L.C. Palm, "Ammonia, a volatile fungistatic factor in soil", Netherlands Journal of Plant Pathology 79 (1973) 279-281.

2. L.C. Palm, "Sellius and his newtonian teaching of physics in Halle", Janus 64 (1977) 15-24.

3. L.C. Palm, "Gottfried Sellius (1704-1767)", in: W. Kaiser & A. Völker, eds., Hallesche Physiologie im Werden, Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1981/39 [T 41] 90-101.

4. L.C. Palm & H.A.M. Snelders, "Introduction", in: [bundel 1], 1-2.

5. L.C. Palm, "Antoni van Leeuwenhoek's malacological researches as an example of his biological studies", in: [bundel 1], 153-168.

6. L.C. Palm, "Entwicklung der Geschichte der Medizin in den Niederlanden", in: A. Völker & B. Thaler, Hrsg., Die Entwicklung des Medizinhistorischen Unterrichts, Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1982/6 [E 43] 147-153.

7. L.C. Palm, "Gerhard Mercator (1512-1594) und die Geographie des 16. Jahrhunderts", Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe 34 (1985) 118-121.

8. [met Chr. Habrich], "Discovering new dimensions with microscopy", in: J. Büttner & Chr. Habrich, eds., Roots of Clinical Chemistry (Darmstadt: GIT Verlag, 1987) 43-53.

9. L.C. Palm, "Van Leeuwenhoek and Sellius on mollusks: a comparison of two early eighteenth-century methods of malacological research", Acts of the XVIIth International Congress of History of Science, University of California 31 July-8 August 1985, vol. I (Berkeley: Office of History of Science and Technology, 1985), p. [Bd] (abstract).

10. L.C. Palm, "Van Leeuwenhoek und von Tschirnhaus. Bemerkungen zum Problem der ‘Transmission of Science'", in: W. Kaiser & A. Völker, eds., Georg Ernst Stahl (1659-1734), Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg 1985/66 (E 73) 219-226.

11. L.C. Palm, "Antoni van Leeuwenhoeks kristallographische und mineralogi¬sche Untersuchungen, in: W. Kaiser & A. Völker, eds., Montanmedizin und Bergbauwissenschaften, Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1987/23 [T 63] 111-119.

12. L.C. Palm, "Die Medizin im ‘Journal Litéraire' (1713-1737), in: A. Völker, ed., Dixhuitième: Zur Geschichte von Medizin und Naturwissenschaften im 18. Jahrhundert, Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1988/20 [T 67] 209-213.

13. L.C. Palm, "Leeuwenhoek and other Dutch Correspondents of the Royal Society", Notes and Records of the Royal Society of London 43 (1989) 191-207.

14. L.C. Palm, "Préface", in: R. Delavault, Le drapier de Delft. Un découvreur de génie (Argeuil: Jonas Éditeur, 1989) 7-8.

15. C.S. Maffioli & L.C. Palm, "Introduction", in: [bundel 3], 1-8.

16. L.C. Palm, "Italian influences on Antoni van Leeuwenhoek", in: [bundel 3], 147-164.

17. L.C. Palm, "Martinus van Marum (1750-1837) und seine sächsischen Beziehungen", in: W. Kaiser & A. Völker, eds., Johann Christian Reil (1759-1813) und seine Zeit, Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1989/43 [T 73] 78-86.

18. L.C. Palm, "Tulp, Nicolaas (1593-1674)", in: Frank Spencer, ed., History of Physical Anthropology, vol. 2 (New York & London: Garland Publishing, 1997) 1042-1044.

19. L.C. Palm, "Leeuwenhoek, Antoni van (1632-1723)", in: Wilbur Applebaum, ed., Encyclopedia of the Scientific Revolution. From Copernicus to Newton (New York & London: Garland Publ. Inc., 2000) 357-358.

20. Palm, L.C., ‘Leeuwenhoek, Antoni van (1632-1723)’, in: W. van Bunge e.a. eds., The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers., dl. 2 (Bristol, 2003) 599-603.

21. Palm, L.C., ‘Marum, Martinus van (1750-1837)’, in: idem, 684-687.

22. L.C. Palm, ‘Leeuwenhoek and microscopy in the Dutch Republic in the 17th and 18th centuries’, in: [Executive Committee of Symposium Headwaters of Science], Headwaters of Science and Technology in Pre-Modern Japan: Galileo, Leeuwenhoek, Ikkansai (Nagahama, 2003), 29-36.

Artikelen (Nederlands)
23. L.C. Palm, "Antoni van Leeuwenhoek en de ontdekking der haarvaten", Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 1 (1978) 170-177.

24. L.C. Palm, "Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). De onsigtbare geschapene waarheden", in: A.J. Kox & M. Chamalaun, eds., Van Stevin tot Lorentz (Amsterdam: Intermediair Bibliotheek, 1980) 34-45.

25. L.C. Palm, "Bij een beeld van Swammerdam", Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek 4 (1981) 61-62.

26. L.C. Palm, "Het verschijnsel Leeuwenhoek", in: [bundel 5], 9-24.

27. L.C. Palm, "Van filosofie tot experiment: een vogelvlucht", Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 7 (1984) 1-3.

28. L.C. Palm, "Antoni van Leeuwenhoeks reactie op Pieter Rabus' problemen met de wichelroede", Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 8 (1985) 1-14.

29. L.C. Palm & H.A.M. Snelders, "De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen", in: H.W. von der Dunk, W.P. Heere & A.W. Reinink, eds., Tussen ivoren toren en grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit, 1936-1986 (Maarssen: Gary Schwartz, 1986) 394-397.

30. L.C. Palm, "De subfaculteit biologie", in: idem, 426-437.

31. L.C. Palm, "De emancipatie van de wetenschapsgeschiedenis in Nederland: van scientia naar historia", in: Proceedings Congres Balans en Perspectief. Over aard en functie van kennis van het verleden; 22, 23 en 24 mei 1986, De Uithof, Utrecht, Dl. 1, 39-50.

32. L.C. Palm, "Van Marums contacten: reizen en correspondentie", in: [bundel 6], 223-244.

33. L.C. Palm, "Kartografie in de Renaissance", in: A. Klukhuhn, samenst., De Eeuwwenden, dl. 1, Renaissance 1600. Natuurwetenschappen (Utrecht: Bureau Studium Generale, 1989) 9-33.

34. L.C. Palm, "Achtergronden van het paalwormenonderzoek 1730-1870", in: A. de Knecht-van Eekelen & G. Vanpaemel, eds., Met zicht op zee. Zeewetenschappelijk onderzoek in de Lage Landen na 1800 (Amsterdam: Rodopi, 1990) 88-101. [Ook verschenen als: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 13 (1990), nr. 1.]

35. L.C. Palm, "Natuurlijke historie rond 1700: de rol van de microscopie in het natuuronderzoek", in: A. Klukhuhn, samenst., De Eeuwwende 1700, dl. 1, Filosofie en Natuurwetenschappen (Utrecht: Bureau Studium Generale, 1991) 109-124.

36. R.H. Vermij en L.C. Palm, "John Chamberlayne als vertaler van Antoni van Leeuwenhoek", Gewina 15 (1992) 234-242.

37. L.C. Palm, "Astronomen en cartografen", in: W. Blockmans, e.a., ed., De Wording van Europa, dl. 2, Wetenschap in opmars (Hilversum/Weert, 1993), 45-56.

38. L.C. Palm, G. Vanpaemel en F.H. van Lunteren, "Inleiding", in: [bundel 8], 5-8.

39. L.C. Palm en F.H. van Lunteren, "Inleiding", in: [bundel 9], 67-71.

40. L.C. Palm en L. Hielkema, "Bibliografie van H.A.M. Snelders", in: [bundel 9], 192-204.

41. L.C. Palm, "Uit de bibliotheek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: de brieven van Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) en de microscopie", Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde 139 (1995) 2501-2505.

42. L.C. Palm, "Evert Jacob van Wachendorff: een wereld van planten", in: H. Jamin, ed., Zes keer zestig. 360 jaar universitaire geschiedenis in zes biografieën (Universiteit Utrecht, 1996) 34-42.

43. Ernst Homburg en Lodewijk Palm, “Grenzen aan de groei - groei aan de grenzen: enkele ontwikkelinglijnen van de na-oorlogse chemie”, in: [bundel 11], 3-35.