Studiefinanciering

Studiefinanciering is een maandelijkse tegemoetkoming in je studiekosten en de kosten van je levensonderhoud van de overheid. De instantie die gaat over studiefinanciering heet DUO.

Nieuwe plannen studiefinanciering

De minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft op 28 mei 2014 bekendgemaakt dat zij een akkoord heeft over invoering van een sociaal leenstelsel in de bachelor- en masterfase. Dit gaat gelden voor alle studenten die op of na 1 september 2015 met een bachelor- of masteropleiding starten. Hoe het stelsel er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. Wil je weten wat de plan zijn? Kijk dan hier. Het wetsvoorstel kun je hier lezen.

Zodra er een wetsvoorstel is ingediend vind je op deze website informatie hierover.

Studiefinanciering bestaat uit vijf onderdelen:

Voorwaarden en aanvragen

Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot leeftijd, schoolsoort en nationaliteit kun je studiefinanciering aanvragen via DUO.
Bij DUO vind je een actueel overzicht van de maandbedragen en de betaaldata.

Hoe lang heb je recht op studiefinanciering?

Dat is op dit moment afhankelijk van de duur van je opleiding.  De bachelorfase duurt 3 jaar. Daarna volgt de masterfase, waarvan de studieduur kan verschillen: 1, 2 of 3 jaar. De situatie per 1 september 2014 is:

 • wo-bachelor + wo-master van 1 jaar: 
  4 jaar beurs + 4 jaar aanvullende beurs + 5 jaar OV-kaart + in totaal 7 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + wo-master van 2 jaar:
  5 jaar beurs + 5 jaar aanvullende beurs + 6 jaar OV-kaart + in totaal 8 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + wo-master van 3 jaar:
  6 jaar beurs + 6 jaar aanvullende beurs + 7 jaar OV-kaart + in totaal 9 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + SUMMA (master van 4 jaar):
  7 jaar beurs + 7 jaar aanvullende beurs + 8 jaar OV-kaart + in totaal 10 jaar leenfaciliteit

Let op 1: je studiefinanciering moet je binnen de (verlengde) diplomatermijn verzilveren.

Let op 2: De minister heeft plannen om met ingang van september 2015 de basisbeurs voor de bachelor en masterfase af te schaffen. Via deze website informeren we je over de vorderingen.

Overbrugging VWO-WO

Als je nu in 6-vwo zit en per september een voltijd bacheloropleiding in het hoger onderwijs gaat volgen, vraag dan je studiefinanciering bij voorkeur 3 maanden van tevoren aan. Ook als je geen 18 bent, heb je recht op studiefinanciering. Als je 18 jaar bent of dit uiterlijk voor 1 juli wordt, kun je voor de maanden juli en augustus een financiële overbrugging aanvragen.
Meer informatie DUO: Overbrugging VWO-WO

Bijverdienen

Als je zelf een groot bedrag bijverdient gaat de overheid ervan uit dat je geen financiële hulp nodig hebt om een opleiding te volgen. Dat bedrag noemen we de bijverdiengrens. Heb je meer dan de bijverdiengrens (in 2014 is dat € 13.729,80 aan belastbaar inkomen), dan heeft dat gevolgen voor je recht op studiefinanciering en op de Studenten OV-chipkaart.
Meer informatie DUO: Bijverdienen naast je studie

Controle woonadres

DUO controleert je gegevens bij andere instanties, zoals de belastingdienst en de gemeente.

Meer informatie over studiefinanciering

Alle informatie over studiefinanciering in het Hoger Onderwijs vind je op de site van DUO.