Studiefinanciering

Studiefinanciering is een maandelijkse tegemoetkoming in je studiekosten en de kosten van je levensonderhoud van de overheid. De instantie die gaat over studiefinanciering heet DUO.
De minister wil per 1 september 2015 een sociaal leenstelsel invoeren. Als het parlement dit goed vindt heeft dit gevolgen voor de aanstaande bachelorstudenten. Als je vanaf 1 september 2015 voor de eerste keer studiefinanciering ontvangt, bestaat jouw studiefinanciering uit vier onderdelen:

Voorwaarden en aanvragen

Als je voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot leeftijd, schoolsoort en nationaliteit kun je studiefinanciering aanvragen via DUO.
Bij DUO vind je een actueel overzicht van de maandbedragen en de betaaldata.

Hoe lang heb je recht op studiefinanciering?

Dat is op dit moment afhankelijk van de duur van je opleiding. De bachelorfase duurt 3 jaar. Daarna volgt de masterfase, waarvan de studieduur kan verschillen: 1, 2 of 3 jaar. De situatie per 1 september 2015 zal zeer waarschijnlijk zijn:

 • wo-bachelor + wo-master van 1 jaar:
  4 jaar aanvullende beurs + 5 jaar OV-kaart + in totaal 7 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + wo-master van 2 jaar:
  5 jaar aanvullende beurs + 6 jaar OV-kaart + in totaal 8 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + wo-master van 3 jaar:
  6 jaar aanvullende beurs + 7 jaar OV-kaart + in totaal 9 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + SUMMA (master van 4 jaar):
  7 jaar aanvullende beurs + 8 jaar OV-kaart + in totaal 10 jaar leenfaciliteit

Let op 1: je studiefinanciering moet je binnen de (verlengde) diplomatermijn verzilveren.

Overbrugging VWO-WO

Als je nu in 6-vwo zit en per september een voltijd bacheloropleiding in het hoger onderwijs gaat volgen, vraag dan je studiefinanciering bij voorkeur 3 maanden van tevoren aan. Ook als je geen 18 bent, heb je recht op studiefinanciering. Als je 18 jaar bent of dit uiterlijk voor 1 juli wordt, kun je voor de maanden juli en augustus een financiële overbrugging aanvragen.
Meer informatie DUO: Overbrugging VWO-WO

Bijverdienen

Als je zelf een groot bedrag bijverdient gaat de overheid ervan uit dat je geen financiële hulp nodig hebt om een opleiding te volgen. Dat bedrag noemen we de bijverdiengrens. Heb je meer dan de bijverdiengrens (in 2014 is dat € 13.729,80 aan belastbaar inkomen), dan heeft dat gevolgen voor je recht op studiefinanciering en op de Studenten OV-chipkaart.
Meer informatie DUO: Bijverdienen naast je studie

Controle woonadres

DUO controleert je gegevens bij andere instanties, zoals de belastingdienst en de gemeente.

Meer informatie over studiefinanciering

Alle informatie over studiefinanciering in het Hoger Onderwijs vind je op de site van DUO.