Diergeneeskunde

Diergeneeskunde

Toelating

Diergeneeskunde  is een numerus-fixusopleiding. Dat betekent dat niet iedereen die Diergeneeskunde wil studeren kan worden toegelaten. Voor het studiejaar 2015-2016 zijn er 225 plaatsen. Er zijn drie manieren waarop je toegelaten kunt worden tot deze lotingsstudie als je aan de gestelde eisen voldoet: loting, decentrale selectie, directe plaatsing.

Deadlines en inschrijven
De deadline voor inschrijving van de loting is 15 mei 2015. De deadline voor inschrijving voor deelname aan de decentrale selectie is 15 januari 2015. Bekijk voor meer informatie het stappenplan inschrijven. Inschrijven doe je via Studielink. Als je je inschrijft voor een numerus-fixusopleiding, kun je een tweede keuze aangeven voor het geval je uitgeloot wordt. Deze tweede keuze mag geen numerus-fixusopleiding zijn.
Heb je een internationale vooropleiding, kijk dan voor meer informatie over toelaten en inschrijven op Limited enrolment programmes in Dutch (information about application procedure for international students).

Wat houdt loting in?
De loting wordt uitgevoerd door DUO, de overheidsinstantie die ook gaat over studiefinanciering. Lees op de site van DUO meer over Meedoen aan de loting.

Wat houdt decentrale selectie in?
De Universiteit Utrecht kan zelf studenten selecteren voor een beperkt aantal plaatsen. Diergeneeskunde zoekt daarbij uitsluitend naar studenten die zich willen binden aan het masterprogramma Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid. Deze studenten krijgen dan toegang tot de bachelor Diergeneeskunde. Als zij deze met goed gevolg hebben doorlopen, zullen zij instromen in het masterprogramma Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid.

Deze kandidaten nemen maximaal 70 van de 225 opleidingsplaatsen in. De gegadigden voor de decentrale selectie moeten vóór 15 januari 2015 een verzoek tot inschrijving doen via Studielink.

Hoe verloopt de decentrale selectieprocedure?
De kandidaten worden uitgenodigd voor een gestructureerd interview. Naast aantoonbare affiniteit met het beroepsveld van de dierenarts in de richting Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid, wordt ook geselecteerd op motivatie, sociabiliteit, besluitvaardigheid, integriteit, visie en organisatiebewustzijn en algemene geschiktheid. Dit interview wordt door een docent, dierenarts en student afgenomen die hiervoor een training gedragsgericht interviewen hebben gevolgd. De kandidaten krijgen in mei bericht van de faculteit of ze geselecteerd zijn of niet. Je mag één keer meedoen met de decentrale selectie.

Ingeloot
Als je bent ingeloot moet je je inschrijving bevestigen binnen de termijn die door DUO gesteld wordt.

Uitgeloot, wat dan?
Je kunt volgend jaar weer meeloten. In totaal mag je maximaal drie keer meeloten. Je kunt ook een andere opleiding kiezen, of een jaar iets anders doen. Ga je tijdelijk een andere bacheloropleiding volgen, bedenk dan dat elke maand studiefinanciering die je verbruikt, afgaat van het totaal aantal maanden dat beschikbaar is. Als je gaat werken behoud je je recht op studiefinanciering. Op DUO kun je informatie lezen over een tweede loting, naplaatsing, etc.

Welke diploma’s geven toegang?
Onderstaande diploma's geven toelating tot de loting en decentrale selectie voor de bacheloropleiding aan de faculteit Diergeneeskunde:

  • Een vwo-einddiploma (2e fase) met het profiel ‘Natuur en Gezondheid’ met de verplichte vakken scheikunde, biologie, wiskunde A of B en als profielkeuzevak natuurkunde
  • Een vwo-einddiploma (2e fase) met het profiel ‘Natuur en Techniek’ met de verplichte vakken scheikunde, natuurkunde, wiskunde B en als profielkeuzevak biologie
  • Een vwo-einddiploma oude regeling (2e fase) met het profiel 'Natuur en Gezondheid' (met de verplichte vakken na1, sk1, bio1,2 en wisb1) of 'Natuur en Techniek’ (met de verplichte vakken na1, sk1, wisb1 en als profielkeuzevak biologie1,2).  
  • Een universitair propedeutisch diploma (behaald na 01-09-1982) of een universitair doctoraal-, ingenieurs-, bachelor- of masterdiploma. Aanvullende eis is dat de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde A of B aantoonbaar zijn afgelegd op vwo-niveau. Met een propedeutisch diploma kun je niet deelnemen aan de decentrale selectie (tenzij je in het bezit bent van een vwo-diploma met de juiste vakken).  
  • Een propedeutisch- of einddiploma van een hbo-opleiding, afgegeven door een onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) vallende hogeschool. Aanvullende eis is dat de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde A of B aantoonbaar zijn afgelegd op vwo-niveau. Met een propedeutisch diploma kun je niet deelnemen aan de decentrale selectie (tenzij je in het bezit bent van een vwo-diploma met de juiste vakken) en toelating via decentrale selectie geeft alleen een volledig afgerond einddiploma van een Hogeschool in de HBO-sector Landbouw, Economie en Techniek of een volledig afgeronde opleiding aan het University College Utrecht (met aanvullende eis dat de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde A of B aantoonbaar zijn afgelegd op vwo-niveau).

Internationale vooropleiding
Heb je een internationale vooropleiding en/of vragen over toelatingseisen en inschrijven op grond van een internationale vooropleiding?
Kijk voor meer informatie op Limited enrolment programmes in Dutch of neem contact op met International Office van Universiteit Utrecht.

Geen geldig diploma voor toelating of een ontoereikend profiel?
Heb je een ander diploma dan bovengenoemde diploma's en/of vragen over toelating op grond van andere diploma's dan kun je contact opnemen met de afdeling Onderwijs- en Studentenzaken van de faculteit Diergeneeskunde, e-mailadres osz.vet@uu.nl. Je kunt ontbrekende vakken aanvullen door het behalen van vwo-deelcertificaten. De faculteit Diergeneeskunde accepteert de deelcertificaten van Boswell Bèta, zij verzorgt bèta-cursussen en bèta-examens, het staatsexamen en het examen bij De Centrale Commissies Voortentamen (CCVX).

Vragen?
Heb je nog vragen over de toelating en procedures? Neem dan gerust contact op!
Tel: (030) 253 48 58
E-mail: osz.vet@uu.nl
Website: www.uu.nl/diergeneeskunde
 

Schrijf je in