Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Studentenleven

Hoe lang heb je recht op studiefinanciering?

Bachelor / Master

Dat is afhankelijk van de duur van je opleiding. De wo-bachelorfase duurt 3 jaar. Daarna volgt de wo-masterfase, waarvan de studieduur kan verschillen: 1, 2 of 3 jaar. Op dit moment is de situatie als volgt:

 • wo-bachelor + wo-master van 1 jaar:
  4 jaar beurs / 4 jaar aanvullende beurs / 5 jaar OV-studentenkaart / in totaal 7 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + wo-master van 2 jaar: 
  5 jaar beurs / 5 jaar aanvullende beurs / 6 jaar OV-studentenkaart / in totaal 8 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + wo-master van 3 jaar:
  6 jaar beurs / 6 jaar aanvullende beurs / 7 jaar OV-studentenkaart / in totaal 9 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + SUMMA (master van 4 jaar):
  7 jaar beurs / 7 jaar aanvullende beurs / 8 jaar OV-studentenkaart / in totaal 10 jaar leenfaciliteit

Let op: je studiefinanciering moet je binnen de diplomatermijn van DUO van 10 jaar (+ een eventuele verlenging) verzilveren.

Pre-master

Als pre-masterstudent of student voor het pre-mastertraject van het instroomprogramma hbo’ers van Sociale Wetenschappen én de vervolgmaster heb je in beginsel recht op studiefinanciering.

 • Voor een premaster gevolgd door een wo-master van 1 jaar:
  4 jaar beurs / 4 jaar aanvullende beurs / 5 jaar OV-studentenkaart / in totaal 7 jaar leenfaciliteit - minus het aantal jaren dat je al studiefinanciering in het hbo/wo hebt gebruikt
 • Voor een premaster gevolgd door een wo-master van 2 jaar: 
  5 jaar beurs / 5 jaar aanvullende beurs / 6 jaar OV-studentenkaart / in totaal 8 jaar leenfaciliteit - minus het aantal jaren dat je al studiefinanciering in het hbo/wo hebt gebruikt
 • Etc.  

Bijvoorbeeld: als je in het hbo/wo al 4 jaar studiefinanciering hebt gebruikt, dan heb je voor een pre-master én 1-jarige vervolgmaster in totaal nog recht op 3 jaar leenfaciliteit en 1 jaar OV-studentenkaart. Je hebt geen recht meer op (aanvullende) beurs, want deze heb je al verbruikt.

Als je losse pre-master cursussen volgt, als contractant of als student voor het selectietraject van het instroomprogramma hbo’ers van Sociale Wetenschappen, heb je géén recht op studiefinanciering en OV-studentenkaart.