Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Informatie voor studenten
27.04.2012 | Universiteit Utrecht

  

Zeven Koninklijke onderscheidingen aan de Universiteit Utrecht

Zeven medewerkers van de Universiteit Utrecht kregen vrijdag 27 april, voorafgaand aan Koninginnedag, een Koninklijke onderscheiding. Vier hoogleraren, één ondersteunend personeelslid en twee vrijwilligers ontvingen in de Aula van het Academiegebouw de onderscheiding uit handen van collegevoorzitter Yvonne van Rooy.

Koninklijke onderscheidingen 2012
Van links naar rechts: Hans van ’t Erve, Yvonne van Rooy, Freek van Sluijs, Hans Clevers, Kootje Willemse-van Spanje, Gün Semin, Paula van Gestel-van het Schip en Rinus Wortel.

Prof. dr. Hans Clevers - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Professor Clevers deed baanbrekende ontdekkingen op het gebied van kanker- en stamcelonderzoek en won daarmee vrijwel alle grote prijzen die er in de wetenschap gehaald kunnen worden, zoals de Spinozaprijs, de Louis Jeantet-prijs voor Geneeskunde, de Meyenburgprijs voor kankeronderzoek en de Heinekenprijs voor Geneeskunde. Over zijn ontdekkingen publiceerde hij honderden artikelen in toonaangevende tijdschriften als Science, Nature en Cell, die door collega's overal ter wereld tienduizenden keren werden geciteerd. Clevers treedt per 1 juni aanstaande aan als president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, als opvolger van Robbert Dijkgraaf. Hij legt dan zijn huidige functie van directeur van het Hubrecht Instituut in Utrecht neer, maar blijft er wel nog twee dagen per week onderzoek doen. 

Dhr. Hans van ’t Erve - Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van ‘t Erve is sinds 2004 vrijwilliger bij museum en sterrenwacht Sonnenborgh. Hij houdt zich daar bezig met de totale restauratie en beschrijving van de door de vermaarde hoogleraar Minnaert in 1924 op Sonnenborgh geïnstalleerde zonnespectrograaf. De reparatie van dit soort instrumenten met een oud en ingewikkeld mechaniek vraagt om een soort aanpak waarin de moderne techniek niet meer voorziet. Van ‘t Erve kon daarbij gebruik maken van de kennis en vaardigheden vanuit zijn vroegere werk bij Philips als mechano-elektrotechnicus, waar hij in 1992 met pensioen ging.

Mevr. Paula van Gestel-van het Schip - Officier in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Van Gestel is als vrijwilliger verbonden aan de afdeling historische cartografie, en dan vooral het onderzoeksprogramma Explokart, van de faculteit Geowetenschappen. De historische kaarten zijn van grote betekenis voor de internationale reputatie van de Universiteit Utrecht. Explokart ontsluit al 25 jaar lang dit Nederlandse cartografische erfgoed. Van Gestel heeft zich verdienstelijk gemaakt in het verwerven van externe financiering die de uitgave van de reeks ‘Utrecht Studies in the History of Carthography’ mogelijk maakte.

Prof. dr. Gün Semin - Officier in de Orde van Oranje Nassau
Hoogleraar sociale psychologie Semin deed onderzoek naar taal en sociale relaties, waarbij hij gebruik maakte van geavanceerd hersenonderzoek. Daarmee was hij bepalend voor de richting die de sociale psychologie is ingeslagen. Semin begon zijn wetenschappelijke carrière in Istanbul (Turkije), waarna hij aan verschillende Duitse universiteiten psychologie studeerde. Hij studeerde af aan de London School of Economics. Na zijn opleiding was hij verbonden aan deze ‘school’, evenals aan diverse Engelse en Duitse universiteiten, totdat hij een hoogleraarpositie aanvaardde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2008 is hij als Akademiehoogleraar vanuit de KNAW verbonden aan de Universiteit Utrecht. Semin stond aan de basis van het Kurt Lewin Instituut voor postdoctoraal onderwijs waarvan hij de eerste directeur was. Dit interuniversitaire instituut levert jaarlijks zo’n 25 promovendi af, van wie er inmiddels velen zelf tot hoogleraar zijn benoemd.

Prof. dr. Freek van Sluijs - Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Van Sluijs is sinds 1990 hoogleraar chirurgie van het kleine huisdier en heeft zich vanuit die functie intensief beziggehouden met het veterinair onderwijs, vooral met de implementatie van vernieuwingen in het curriculum van de faculteit Diergeneeskunde. Als vicedecaan Onderwijs heeft Van Sluijs zich ingespannen voor de researchmaster ‘One health, one medicine’, die samen met de faculteiten Geneeskunde en Bètawetenschappen is vormgegeven en die past in het onderzoeksprofiel van de Universiteit Utrecht. Als lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden heeft hij het ministerie van Landbouw geadviseerd, onder meer over het welzijn van gezelschapsdieren.

Mevr. Kootje Willemse-van Spanje - Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Willemse was op diverse terreinen binnen de faculteit Sociale Wetenschappen werkzaam bij de vakgroep Culturele Antropologie en bij de Interuniversitaire Researchschool CERES. Haar ondersteuning was zo belangrijk en invloedrijk dat ze in feite beleidsbepalend was: als budgetbewaker voor de bestuurders, ondersteuner van wetenschappers of als steun en toeverlaat voor de studenten. Deze laatste groep stond ze onder meer bij in hun studievereniging Djembé.

Prof. dr. Rinus Wortel - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Voor zijn onderzoek op het terrein van de Geofysica en platentektoniek ontving professor Wortel diverse wetenschappelijke onderscheidingen, zoals de lidmaatschappen van de KNAW en Academia Europaea, de Stephan Mueller Medal of the European Geophysical Society, de Shellprijs voor Aardwetenschappen en onlangs nog de Van Waterschoot-Van der Grachtpenning, het hoogste eerbewijs in Nederland binnen de aardwetenschappen. Wortel heeft zich in Utrecht ingezet voor een krachtenbundeling van de Geowetenschappen, maar gold ook buiten de universiteit als bruggenbouwer. Zo was hij medeoprichter van de nationale Onderzoekschool ‘Vening Meinesz’ en van de nationale toponderzoekschool ISES, The Integrated Solid Earth Sciences.