Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Alumni

Utrechts Universiteitsfonds

Het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds wordt gevormd door zes bestuursleden (alumni van de Universiteit Utrecht) en een lid van het College van Bestuur van de universiteit. Het U-fonds voert de eigen fondstaken uit, zoals de instelling van bijzondere leerstoelen en het verstrekken van subsidies. Dat doet het fonds met behulp van donaties van Vrienden. Daarnaast voert het U-fonds in overleg met het College van Bestuur het universiteitsbrede alumnibeleid uit, en het programma Fondsenwerving en Sponsoring.